Vill du ha hjälp?

010-336 71 40

Vill du ha hjälp?

010-336 71 40


Försäkring när du ska plugga utomlands

Om du ska plugga utomlands kan det vara bra att se över ditt försäkringsskydd. Försäkring för när du pluggar utomlands kan dock skilja sig något. Läs vår guide!

Skriven av Cornelia

Publicerad 28 oktober, 2022. Uppdaterad 25 mars, 2024.

Varför ska jag ha en studentförsäkring för utlandsstudier? 

En försäkring för dig som student utomlands är en speciell reseförsäkring vid utlandsstudier, som vi skulle hävda är nödvändig att ha om du ska studera utomlands. Det finns mycket som tyvärr kan gå fel. Du kan skada dig, bli sjuk eller bestulen och då är det bra att ha en ekonomisk backup. Skulle du bli sjuk och behöva transporteras hem eller bli anmäld för skadestånd, kan det utan en försäkring resultera i väldigt höga kostnader. Vanliga reseförsäkringar täcker inte situationer som relaterade till dina studier. Vissa skolor har krav på att du ska uppvisa försäkringsbevis när du kommer till skolan.


Vy över staden som syns från balkongen

Vad täcker hemförsäkringens reseskydd?

Via hemförsäkringen finns ett reseskydd. Ofta räcker det ganska långt när du ska utpå en vanlig resa, med med en begränsning på 45 eller 60 dagar. Men, så fort ditt ändamål inte är att bara resa, utan till exempel plugga utomlands eller arbeta, gäller inte försäkringen. Därför räcker inte hemförsäkringens reseskydd om du ska studera utomlands, du måste istället ha en speciell studentförsäkring för utlandsstudier.


Vad ingår i en utlandsstudier försäkring? 

Generellt ingår:

 • Sjukvård och sjukhuskostnader
  Kostnader för akut läkarvård och om du behöver vårdas på sjukhus.

 • Hemtransport om du blir sjuk
  Om det behövs kan du flygas hem till Sverige med ambulanshelikopter för fortsatt vård hemma. 

 • Resa till nära anhörig som blir sjuk
  Om en nära anhörig blir sjuk kan du få ersättning för din hemresa och i många försäkringar även återresan. 

 • Olycksfallsskydd
  Ersättning om du råkar ut för en olycka. 

 • Rättsskydd
  Ersättning för att kunna anlita ett juridiskt ombud om du hamnar i en rättstvist. Hos flera av försäkringarna gäller det dock inte om det är relaterat till dina studier eller arbete. 

 • Ansvarsskydd
  Om det är så att du blir skadeståndsskyldig. Hos flera av försäkringarna gäller det dock inte om det är relaterat till dina studier eller arbete.

 • Outnyttjade kursavgifter
  Om det är så att du måste avbryta dina studier på grund av sjukdom ersätts avgiften för de dagar du inte kunnat studera. Det här ingår dock inte i alla försäkringar, samt endast upp till ett maxbelopp.


Försäkringsbolag som erbjuder försäkring för utlandsstudier


Europeiska ERV
Student

Europeiska ERV Student är för dig som ska studera utomlands, göra praktik, examensarbete, arbeta som au pair, delta i en studieresa, vara en del av ett stipendiumutbytesprogram eller arbeta på Kibbutz, samt är max 45 år. Akut sjukvård och om du behöver åka hem för att en nära anhörig blir sjuk ersätts vid både hem- och utresa. Du kan få ersättning för kursavgifter om du blir sjuk eller skadad och inte kan fullfölja dina studier. Resestartskydd ingår för både ut- och hemresa, som innebär att du kan få ersättning om du missar din avresa på grund av något oförutsett, som oväder eller trafikolycka. Dina saker du har med dig kan ersättas med ett maxbelopp om 40 tkr.Gouda
Studera utomlands


Gouda Studera utomlands är en försäkring för dig som ska studera utomlands, eller du som ska göra praktik eller examensarbete utomlands som en del av dina studier. Du ska studera utomlands minst 6 månader för att kunna teckna försäkringen. Kostnader för akut sjukvård ersätts samt hem- och återresa om du behöver åka hem för att en nära anhörig blir sjuk. Du kan få ersättning för kursavgifter om du inte kan fullfölja dina studier på grund av att du blir sjuk eller skadad. Resestartskydd ingår för både ut- och hemresa, som innebär att du kan få ersättning om du missar din avresa på grund av något oförutsett, som oväder eller trafikolycka. Dina saker du har med dig kan ersättas med ett maxbelopp om 30 tkr, varav “stöldbegärlig egendom” upp till 20 tkr. 


Folksam
Utlandsstudie


Folksam Utlandsstudie är en försäkring som du kan teckna om du är under 65 år och ska studera utomlands. Kostnader för akut sjukvård samt hemresa om en anhörig blir sjuk ersätts. Resestartskydd ingår för din resa hem, men inte vid utresa. Outnyttjade kursavgifter, det vill säga om du blir sjuk och inte kan studera klart ersätts inte. Vid utresa kan du få ersättning för nödvändiga kostnader för att komma ikapp resan. Resestartskydd innebär att du kan få ersättning om du missar din avresa på grund av en oförutsedd händelse, som oväder eller en trafikolycka. Du kan få ersättning för skada och stöld av dina saker upp till 80 tkr, varav stöldbegärlig egendom kan ersättas upp till 40 tkr.


Trygg-Hansa
Utlandsförsäkring Student och au pair

Trygg Hansa Utlandsstudie och au pair är en försäkring för dig som ska studera utomlands med studiemedelsberättigade studier, eller arbeta som au pair och inte har fyllt 60 år. Kostnader för akut sjukvård ersätts, samt hem- och återresa om en nära anhörig blir sjuk.  Resestartskydd och ersättning för outnyttjade kursavgifter ingår inte. Skydd för skada eller stöld av dina saker ingår upp till 50 tkr.  


Länsförsäkringar

Tillfällig utlandsvistelse

Länsförsäkringar tillfällig utlandsvistelse kan tecknas av dig som ska studera, bara resa eller arbeta utomlands. Akut sjukvård ersätts samt, hem- och återresa om en nära anhörig blir sjuk. Ersättning för outnyttjade kursavgifter om du blir sjuk och inte kan studera klart ingår inte, men kan tecknas som tillägg. Resestartskydd, om du missar din avresa på grund av en oförutsedd händelse ingår för utresa och hemresa upp till 5 tkr, men ersättningen kan utökas som tillägg. Stöld eller skada på saker du har med dig kan ersättas upp till 100 tkr.


Ica försäkring

Studera utomlands

Ica försäkring Studera utomlands är för dig som ska studera utomlands, arbeta som au pair eller på Kibbutz, samt inte har fyllt 45 år. Akut sjukvård ersätts, samt om du behöver åka hem för att en nära anhörig blir sjuk. Outnyttjade kursavgifter ersätts om du inte kan fullfölja dina studier på grund av att du blir sjuk eller skadad. Resestartskydd ingår för både utresa och hemresa, vilket innebär att du kan få ersättning om du missar din avresa på grund av något oförutsett, som oväder eller trafikolycka. Stöld och skador på saker du har med dig ingår upp till 40 tkr. Räcker Europeiska sjukförsäkringskortet inom EU?

Det korta svaret är nej. Europeiska sjukförsäkringskortet, eller EU-kortet som det också kallas ger enligt Europeiska kommissionen “tillgång till medicinskt nödvändig, offentlig sjukvård under en tillfällig vistelse i något av de 28 EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, enligt samma villkor och till samma kostnad (gratis i vissa länder) som de som är försäkrade i det landet." Försäkringskassan skriver också att det här gäller "...inte bara akutvård, utan även vård som orsakas av kronisk sjukdom. I sådan vård inkluderas provtagningar och medicinska kontroller.". Med andra ord får du vård på plats enligt samma villkor som landets egna medborgare, men det täcker till exempel inte sjuktransport hem. Utöver det täcker Europeiska sjukförsäkringskortet inte heller om du orsakar skada och blir skadeståndsskyldig, om du blir bestulen eller överfallen. Händelser som vi kanske tänker att det inte är så sannolikt att vi råkar ut för, men om de inträffar, vilket de också faktiskt ibland gör, blir kostnaderna så pass stora att du skulle kunna råka ut för en ekonomisk kris. En sjuktransport hem kan exempelvis gå på en miljon svenska kronor.


Undantag om du åker som utbytesstudent

Om du åker som utbytesstudent via en svensk skola/svenskt lärosäte omfattas du av Kammarkollegiets försäkring. Den ersätter en separat försäkring för utlandsstudier vilket gör att du inte behöver teckna en själv. Om du ska arbeta utomlands för en statlig myndighet omfattas du också av kammarkollegiets försäkring. 

Om du ska vara utbytesstudent och studera vid ett utländskt universitet som inte är kopplat till ett svenskt lärosäte gäller dock inte detta och du måste då teckna en egen försäkring. Ibland erbjuder de utländska universiteten egna försäkringar, men ofta har det bara ett begränsat skydd och även då kan det vara bra att teckna en egen försäkring.


Vad ingår inte i en försäkring för utlandsstudier? 

 • Extremsport
  Vad som exakt räknas som extremsport eller “riskfyllda aktiviteter” skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen, men några exempel är dykning, surfing, klättring och skidåkning. Hos några av försäkringsbolagen gäller försäkringen inte om sport utförs på en professionell nivå. Hos till exempel Gouda gäller dock försäkringen för vissa av de “riskfyllda” sporterna men invaliditetsersättningar och dödsfall betalas inte ut

 • Skadestånd och tvister som är kopplat till dina studier utomlands
  Om du blir skadeståndsskyldig eller hamnar i en rättstvist relaterat till dina studier kan det vara så att försäkringen inte ersätter det. Här skiljer det sig dock åt mellan bolagen. För Europeiska ERV och Trygg Hansa gäller försäkringen om du arbetar som au pair, för Folksam gäller den under studietid men inte arbetstid, för Länsförsäkringar både under studietid och om du arbetar som Au pair, för Gouda gäller den här typen av ersättning inte alls, om det är relaterat till dina studier, eller arbete utomlands.  

En person som reser med moped


Lite tips och råd

Förhoppningsvis har du nu kommit fram till att du faktiskt vill teckna en separat försäkring som täcker dig när du är studerar utomlands. Tänk på att teckna den innan du lämnar Sverige. När du väl åkt är det ofta svårare att teckna försäkringen från utlandet och ibland kommer extra kostnader. 

Det finns vissa villkor för att kunna teckna försäkringar för utlandsstudier. Hos Europeiska ERV, Trygg Hansa och Folksam finns en övre åldersgräns på 45, respektive 60 och 65 år. Gouda kräver att en ska studera utomlands i minst 6 månader. De flesta försäkringarna kan som högst tecknas i 12 månader åt gången.

När det kommer till stöldbegärlig egendom som du har med dig finns vissa aktsamhetskrav som du måste förhålla dig, till för att du ska kunna få full ersättning. Dessa finns med i försäkringsvillkoren. Maxbeloppet som kan ersättas vid stöld skiljer sig från 40 tkr till 100 tkr, så fundera på värdet av dina prylar du har med dig och teckna en försäkring som ger dig fullt skydd.

För att sammanfatta så finns det kanske inte så många försäkringar att välja mellan, men det finns säkert någon som passar dig och vad du behöver. Du kan hitta din försäkring för utlandsstudier genom att jämföra de hos oss på Happens.se på både pris och innehåll.

Rätt studentförsäkring för utlandsstudier för dig, till det bästa priset!


Happens strävar efter att tillhandahålla korrekt information, men vi kan inte garantera konsekvenserna av användares agerande baserat på denna artikel. Det ligger på användarens ansvar att bestämma hur informationen används och Happens kan inte hållas ansvariga för beslut som har fattats baserat på den information som finns i den här artikeln. För att få personlig hjälp och rådgivning så är du välkommen att kontakta en rådgivare hos oss på telefon.

Läs mer relaterat innehåll

Happens desktop hemsida logo

Hitta rätt försäkring för dig

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Jämför nu
Happens desktop hemsida logo

Hitta rätt försäkring för dig

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Jämför nu

Behöver du hjälp med din försäkring?

Våra experter hjälper dig!

Artiklar om försäkring, livet och allt däremellan

Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev för att aldrig missa när vi publicerar något nytt

E-postadress

Vänligen ange en giltig e-postadress

Välj dina intressen