Happens desktop hemsida logo
Happens desktop hemsida logo

Happens stora hundförsäkringsguide 2023

Hunden är inte bara en del av familjen; den är också en långsiktig investering i glädje, kärlek och kamratskap. Som med alla investeringar så kräver hunden skydd. Därför är det oerhört viktigt att hitta rätt hundförsäkring. Vi på Happens har skrivit en guide med förhoppningen att hjälpa till i hur man kan resonera eller tänka i samband med att en hund tillkommer till familjen - eller i det fall du redan har en hundförsäkring men funderar på att byta.

Josefine

Uppdaterad 09 november, 2023

Publicerad 09 november, 2023

Happens Guide för hundförsäkring för att hjälpa dig hitta rättHundrasens behov

För att hitta rätt hundförsäkring så kan det vara oerhört viktigt att ta just sin hundras i beaktning. En del hundar har särskilda rastypiska problem vilket innebär att de löper större risk än andra hundar att få vissa problem. Det är viktigt att man känner till de rastypiska sjukdomar som finns för den hundras ni letar försäkring för.  

Rasspecifika problem

Vissa raser är mottagliga för särskilda hälsoproblem. Till exempel har Taxen en benägenhet för ryggproblem, medan Boxer kan vara benägna för hjärtproblem. Alla trubbnosade hundraser har tyvärr välkända problem med andningen och med allergier och ögonsjukdomar. Labradorer får ofta problem med leder då det är en typisk rasspecifik sjukdom. Dessa är bara några exempel och det är viktigt att du kollar upp om din hundras har liknande problem som du bör ha ett skydd mot.

Det är inte helt ovanligt att försäkringsbolag har rasspecifika begränsningar i sina villkor för att skydda sig själva mot skador som det finns stor risk för. Det är viktigt att du funderar över vad du vill att din hundförsäkring ska täcka. Du bör även vara medveten om vilka rasspecifika problem just din hund kan ha anlag till att få.  

Bild av Novia Scotia Duck toller retriever som är skyddad med en bra hundförsäkring eftersom matte har jämfört försäkring på Happens

Vanliga skador

Det kan vara svårt att föreställa sig vad hunden kan råka ut för. Därför har vi sammanställt en lista med några av de vanligaste skadorna och sjukdomarna som drabbar hundar i Sverige. 

 1. Magproblem

  Att hunden kräks eller har diarré är ett av de vanligaste anledningarna till att hundägare uppsöker veterinär. Hundar är ofta nyfikna och äter saker de inte ska. Det kan därför röra sig om både allvarliga tillstånd såsom främmande föremål eller förgiftning, men också mer milda tillstånd som att hunden är ovan att äta ett visst foder.

 2. Hälta

  En annan vanlig orsak till att hundägare söker veterinärvård är att hunden haltar eller går konstigt. Det kan förstås bero på olika saker och vara både en tillfällig skada eller kronisk sjukdom. En del raser har problem med leder och det kan även röra sig om artros.

 3. Fysiska skador

  Hundar kan också skada sig fysiskt och några av de vanligare skadorna är faktiskt klobrott, brustna ledband, brutet ben eller sår på hornhinnan. Liknande skador som dessa kan drabba både aktiva hundar som är ute mycket och mindre aktiva hundar. Det kan hända vid lek med andra hundar eller om din hund råkar skada sig. 

 4. Livmoderinflammation

  En vanlig skada som drabbar tikar är livmoderinflammation, även kallad Pyometra.Det är en smärtsam sjukdom som ofta visar sig genom bland annat att tiken har ont i magen, illaluktande flytningar och ökad urinering. En förebyggande åtgärd mot livmoderinflammation är kastrering av tiken. 

Hur mycket kostar egentligen veterinärvård?

Att det kostar att gå till veterinären känner nog de flesta till men däremot kan det vara svårt att uppskatta hur mycket det kommer kosta. Nedan har vi listat vanliga veterinärvårdskostnader för hundar. Tänk på att priset kan skilja sig beroende på var du bor i landet och vilken veterinärvårdsklinik du vänder dig till. 

Lista med exempelpriser på veterinärvård för hund i SverigeEn av de vanligaste orsakerna till att hundar behöver veterinärvård är hälta. För en undersökning och röntgen bör du räkna med en kostnad mellan 2 500 kr och 6 000 kr. Utöver kostnaden för behandling och/eller undersökning så behöver du också betala en summa för besöket. Priset för ett veterinärbesök skiljer sig åt dels beroende på klinik och dels beroende på vilken tid du söker vård. Har du bokat en tid blir det ofta billigare medan om du kommer in akut så blir det dyrare. Ett bokat besök kan kosta mellan ett par hundralappar och en tusenlapp medan ett akut besök ofta kostar minst 1 000 kr. Det här är alltså en kostnad som läggs på utöver priset för undersökning eller behandling man behöver göra. 

Så väljer du veterinärvårdsbelopp

Att välja rätt veterinärvårdsbelopp är viktigt. Det finns flera faktorer att tänka på när du funderar över vilket belopp som passar bäst för din hund. Nedan är en indelning som kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om vilket veterinärvårdsbelopp som är lämpligt för dig och din hund.

Grundläggande vård

Alla hundförsäkringar har ett visst belopp som täcker eventuella behandlingar hos veterinär. Du kan själv välja mellan olika belopp, de brukar vanligtvis ligga mellan 30 000 kr och 160 000 kr. Du hittar många nivåer mellan dessa belopp när du jämför hundförsäkringar med oss på Happens. Vilket belopp som passar dig och din hund bäst är högst individuellt. Tänk på din hunds ras och ålder eftersom en del raser har större risk för vissa sjukdomar samt att äldre hundar löper större risk för vissa sjukdomar. 

Du bör också tänka på din egen ekonomiska situation. Varför många väljer att teckna en hundförsäkring är för att få ekonomisk hjälp om ens hund skulle behöva veterinärvård. Om du inte har en separat buffert till din hund eller möjlighet att betala stora summor från egen ficka för veterinärvård så kan det vara relevant att överväga ett högre veterinärvårdsbelopp i hundförsäkringen.

Hund hos veterinärFörsäkringstermer att hålla reda på

När man ska teckna hundförsäkring så finns det en del begrepp som dyker upp som du kanske inte riktigt har stenkoll på. Här kommer en liten förklaring på termer som kan vara viktiga att förstå när det kommer till hundförsäkring: 

Direktreglering av skador: När din veterinär kontaktar försäkringsbolaget för att reglera kostnader innan du lämnar kliniken. Försäkringsbolaget betalar försäkringsersättningen direkt till veterinären, så du behöver bara betala självrisken och eventuella kostnader som inte täcks av försäkringen. Du behöver med andra ord inte göra några utlägg. 

Huvudförfallodag: Den dag då försäkringsavtalet löper ut eller förnyas. De flesta hundförsäkringarna har en löptid på 1 år med automatisk förnyelse på huvudförfallodagen. En sådan försäkring kan med andra ord sägas upp när som helst under året men slutar gälla först vid huvudförfallodagen.

Karensperiod: En förutbestämd period från försäkringens teckningsdatum då sjukdomar och dess följder ej ersätts. Karensperiod kan vara olika beroende på försäkringsaktör. I Happens jämförelse hittar du denna under fliken “övrigt” vid namnet “karenstid”.

Fast självrisk: En förutbestämd självrisk som du endast betalar en gång per självriskperiod. För vissa försäkringar kan du själv välja mellan olika fasta självrisker för att hitta en nivå som passar din ekonomi.

Rörlig självrisk: Den rörliga självrisken betalar du för varje veterinärbehandling eller besök. Olika bolag och försäkringar har olika procentsatser men det brukar vara mellan 15-25%. Likt fast självrisk kan du hos vissa bolag välja mellan olika rörliga självrisker när du tecknar en hundförsäkring.

Självriskperiod: Under en självriskperiod behöver du bara betala den fasta självrisken en gång, oavsett antal behandlingar, och den räknas från första behandlingsdatum. Under självriskperioden betalar du alltså endast en fast självrisk och endast den rörliga självrisken för veterinärbesöken därefter. Självriskperioden är vanligtvis mellan 100 och 180 dagar beroende på försäkring och försäkringsbolag. 

Premie: Priset för försäkringen.

Springer spaniel som ligger och vilar på mattan medan matte jämför hundförsäkring på happens

Var du bor kan påverka priset

Hur kommer det sig att priset för en hundförsäkring kan ändras för att jag flyttar eller ändrar postnummer? Det finns flera anledningar till varför priset kan variera beroende på var du bor. En faktor kan vara om du bor i ett tätbefolkat område eller om du bor på landsbygd. Där det rör sig mer människor och bilar bedöms risken vara större för en skada. 

Det kan även ha att göra med att det finns skadestatistik i ett visst område som gör att priset påverkas. Men det kan även ha att göra med att priser för veterinärbesök och vård skiljer sig och är dyrare eller billigare där du bor. Om kostnaden för att reglera en skada är högre i ett område på grund av att veterinärvårdspriserna är högre så påverkas försäkringspriset av det. 

Försäkringsbolag kan ibland se olika på riskerna med ditt bostadsområde, vilket gör det viktigt att jämföra flera bolag för att hitta ett försäkringsbolag som ger dig ett fördelaktigt pris för försäkringen du vill ha. Detta kan du göra med vår jämförelse av hundförsäkring här.

Självrisk och månadskostnad 

Det är viktigt att ta dina ekonomiska förutsättningar i beaktning när du väljer självrisk i relation till månadskostnaden. En högre självrisk innebär ofta en lägre månadskostnad för hundförsäkringen vilket kan vara bra för den som hellre betalar lite mer när något händer. Men för den som inte har möjlighet att betala en större summa när något händer så är det viktigt att man funderar över självrisken så att man har råd att betala den. Det som passar bäst för en person passar mindre bra för en annan, så se till att du är införstådd med hur vald självrisk påverkar priset och justera därefter utifrån dina personliga behov.

Tilläggsförsäkringar 

Vi har hittills pratat om själva grundskyddet i hundförsäkringen men man kan ofta också lägga till så kallade tilläggsförsäkringar. Notera att vissa delar som klassas som tilläggsförsäkringar hos somliga bolag ingår i grundskyddet hos andra. När du använder Happens jämförelse kan du styra innehållet i vårt filter “Tillägg och val”.

Med tilläggsförsäkringar kan du få ett utökat skydd eller bygga på din hundförsäkring med skydd som inte ingår i somliga vanliga veterinärvårdsförsäkringar. Nedan kan du läsa om vanliga tilläggsförsäkringar och vad de innebär.

Dolda fel

Begreppet dolda fel har du säkert hört en eller två gånger men att veta exakt vad det innebär är inte fullt så enkelt. Om din hund drabbas av ett så kallat "dolt fel" så menar man en medfödd skada eller sjukdom som inte har visat sig tidigare. Att inkludera täckning för dolda fel i din hundförsäkring ger dig ett utökat skydd i din hundförsäkring. För att kunna få ersättning för dolda fel måste din hund dock ha varit försäkrad innan den blev 4 månader gammal. Detta understryker vikten av att teckna en försäkring tidigt i din hunds liv, även om den verkar frisk och utan några tecken på problem. Med detta tillägg så täcks även medfödda sjukdomar som inte tidigare upptäckts. 

Medicin

Med tilläggsförsäkringen Medicin så ersätts receptbelagd medicin som din hund fått ordinerat av veterinär i samband med en skada eller sjukdom som täcks av försäkringen. Olika försäkringar har olika täckningsnivåer. Det kan till exempel vara 3 000 kr, 5 000 kr, 6 000 kr eller 10 000 kr. 

Rehabilitering

Tillägget "Rehabilitering" i din hundförsäkring är för många en viktig komponent som ger dig ekonomiskt skydd för rehabiliterande behandling som ordinerats av en veterinär. Denna behandling kan inkludera aktiviteter som vattenträning eller fysioterapi och är ofta nödvändig för att hjälpa din hund att återhämta sig efter en akut skada eller sjukdom. Rehabiliterande behandling behöver vara ordinerad eller remitterad av en veterinär. Att inkludera detta tillägg ger dig inte bara ekonomisk trygghet utan kan även säkerställa att din hund får bästa möjliga vård för en fullständig återhämtning.

Tandvård

Tillägget för tandvård kan se lite olika ut hos olika försäkringsaktörer. I vissa försäkringar ingår endast ersättning vid olycksfall, medan andra försäkringar ersätter både sjukdomar och olycksfall. Ett undantag hos de flesta försäkringsaktörer är dock om sjukdomen orsakats av dålig munhälsa. Tandvård hos veterinär kan vara dyrt och kostar oftast minst 5 000 kr men kan beroende på var du bor kosta betydligt mycket mer. Genom att ha tandvård täckt i din försäkring kan du undvika höga kostnader och få tillgång till nödvändiga behandlingar. Tänk på att läsa försäkringsvillkoren noggrant för att se vilka behandlingar som omfattas av din försäkring.

Led- och skelettsjukdomar

Tillägget "led- och skelettsjukdomar" skyddar din hund vid sjukdomar som påverkar dess ben, leder, muskler och skelett. Sådana sjukdomar, som artros, höftledsdysplasi och ryggproblem, kan vara smärtsamma och begränsa din hunds rörlighet, vilket i sin tur kan leda till kroniska problem. Det kan dock finnas vissa begränsningar i hundförsäkringen som gör att din hund inte kan nyttja tillägget. Se därför till att kolla upp detta innan. 

MR och CT/DT

Medicinska tekniker som magnetresonans (MR), datortomografi (CT) och scintigrafi erbjuder avancerade möjligheter att upptäcka och diagnostisera djupa och inre sjukdomar eller skador hos din hund. MR och CT ger detaljerade bilder av mjuka vävnader och inre strukturer, vilket är tacksamt för att få en tydlig och exakt bild av potentiella problem. Scintigrafi kan användas för att visualisera organ- och vävnadsfunktion, vilket ger en ännu djupare förståelse av hundens hälsa.

Strålning och cellgifter

Att inkludera strålning och cellgifter i din försäkring ger dig möjlighet att ge din hund den medicinska vård den behöver utan att oroa dig för de höga kostnaderna som dessa behandlingar kan innebära. Det vanligaste man använder tillägget till är cancersjukdomar. 

Livförsäkring

Med en livförsäkring åt din hund så kan du få ersättning om din hund skulle gå bort. Beloppet framgår i ditt försäkringsbrev men är aldrig högre än hundens inköps- eller marknadsvärde, vilket du behöver ange när du tecknar en livförsäkring till din hundförsäkring. Det finns också ofta begränsningar vad gäller hundens ålder och det kan skilja sig mellan bolagen samt olika hundraser. Ersättningen som utgår kan hjälpa till att betala för exempelvis begravning, kremering eller liknande kostnader kopplat till din hunds bortgång. 

Försäkra en gammal hund - går det?

Många försäkringsbolag har en övre åldersgräns på sina hundförsäkringar vilket innebär att du inte kan teckna en hundförsäkring efter att din hund fyllt 7 år. Det gäller dock inte alla bolag och det finns de som erbjuder hundförsäkring för äldre hundar. Tänk dock på att utbudet ofta blir mindre och mindre desto äldre hunden blir. Det behöver dock inte betyda att det är för sent att försäkra sin hund. Om du är osäker så kan du alltid göra en jämförelse hos oss och se hur många bolag som ger dig prisförslag.

Vanliga misstag vid val av hundförsäkring

Att välja hundförsäkring till sin hund är inte alltid helt enkelt. Det finns flera saker du behöver ta hänsyn till såsom din hunds behov, er livsstil samt pris och innehåll. Nedan har vi listat några vanliga fallgropar som är lätta att falla i när man ska teckna hundförsäkring. 

Valprabatter

Stirra dig inte blind på valprabatter. Många försäkringsbolag erbjuder ibland ganska kraftiga valprabatter, men höjer sen priserna. Ofta gäller en valprabatt eller nyteckningsrabatt endast första året. Tänk långsiktigt när du tecknar försäkringen.

Rasspecifika undantag

Det finns en del försäkringar som avskriver viss veterinärvård för vissa hundraser. Innan du tecknar är det därför viktigt att du dubbelkollar att detta inte gäller just din ras. Skulle du se att det finns rasspecifika undantag för just din ras så är det bättre att du väljer en försäkring som inte har det. 

Glöm inte jämföra

Ett vanligt misstag som många tyvärr gör är att de missar att jämföra hundförsäkring innan de tecknar. Kanske kollar de pris och villkor hos en eller två aktörer men många missar att använda en jämförelsetjänst så att de kan jämföra flera försäkringsbolag åt dig samtidigt. Vår jämförelse hjälper dig att jämföra pris och villkor från flera bolag samtidigt. Vi har även gjort så att du kan dyka i villkoren och jämföra flera hundförsäkringar mot varandra. 

Jämför hundförsäkring nu

Nu blev något fel

Kan jag byta hundförsäkring?

Det kan finnas flera skäl till varför man vill byta från ett försäkringsbolag till ett annat. Kanske handlar det om att man får bättre villkor hos ett annat bolag, lägre pris eller att man är missnöjd med försäkringen eller försäkringsbolaget. 

Det är inte alltid helt enkelt att byta hundförsäkring och det finns fall där det faktiskt inte är rekommenderat att byta hundförsäkringsbolag. För den som överväger att byta försäkringsbolag är det viktigt att först jämföra hundförsäkring och noggrant utvärdera vilken typ av försäkring som erbjuds. Det är också viktigt att du tecknar din nya försäkring med ett startdatum som gäller innan du väljer att avsluta din befintliga försäkring, för att vara säker på att den nya hundförsäkringen har accepterats innan du säger upp din gamla hundförsäkring

Reservationer för tidigare kända sjukdomar och skador

Det är vanligt att försäkringsbolag gör reservationer för sjukdomar och skador som ditt husdjur har behandlats för tidigare. Detta kan påverka din förmåga att få ersättning för relaterade problem. Det är viktigt att förstå vad som omfattas av dessa reservationer och hur de kan påverka ditt husdjurs försäkringsskydd. Vissa bolag erbjuder fri flytträtt eller mer flexibla villkor som kan göra det enklare att byta. Att titta på dessa alternativ och noggrant jämföra försäkringsvillkoren kan vara en klok strategi.

Inlåsningseffekt 

Att byta försäkringsbolag kan vara problematiskt på grund av det som kallas inlåsningseffekten. Detta innebär att du i vissa fall inte kan få ersättning för gamla sjukdomar och skador från ditt tidigare försäkringsbolag eftersom deras ansvar upphör när försäkringen sägs upp. Det nya bolaget kan också neka ersättning för samma skada eller sjukdom om den anses ha påbörjats innan din nya försäkringsperiod påbörjats hos det nya bolaget. 

Att byta djurförsäkringsbolag är ett viktigt beslut och kräver noga övervägande. Det finns fallgropar att undvika, och det är viktigt att förstå konsekvenserna av ditt beslut. Genom att noggrant utvärdera ditt husdjurs behov och jämföra olika bolags villkor kan du fatta det bästa beslutet för din situation. Om din hund inte har några tidigare problem eller har blivit behandlad hos veterinär är det generellt mindre att tänka på när det kommer till att byta djurförsäkringsbolag.

Så väljer du samt tecknar en hundförsäkring

Innan du tecknar en hundförsäkring är det viktigt att vara grundad i ditt val så att du vet att försäkringen är rätt för just dig och din hund. Det kan du göra genom att jämföra hundförsäkring. För att göra det enkelt att jämföra hundförsäkringar på mer än bara pris skapade vi Happens. Hos oss kan du jämföra hundförsäkring på både innehåll och pris utan extra kostnad. Vi har gjort det enklare för dig att hitta en hundförsäkring som du kan känna dig trygg med.

Så gör du:

 1. Gå in på Happens.se och fyll i uppgifter om dig och din hund. 

 2. Jämför olika alternativ och ställ in belopp och tillägg i vårt filter för att hitta en hundförsäkring som passar dig och din hund. 

 3. Om du redan har en hundförsäkring så kan du hämta in den med BankID genom att klicka på knappen “Jämför nuvarande försäkring”.

 4. Hittat ett bättre alternativ? Många försäkringar kan du teckna direkt på Happens så du slipper fylla i alla uppgifter på nytt. Du betalar exakt samma pris som hos bolagen när du tecknar via oss.

Vi finns här!

Och såklart! Om du vill ha hjälp eller har några frågor så är du alltid varmt välkommen att chatta med oss eller ringa oss på 010-336 71 40 (vardagar 9-17). 

Varje hund och hundägare har unika behov. Genom att noggrant överväga alla dessa aspekter kan du vara trygg att du ger din bästa vän det skydd den förtjänar.

Vad tyckte du om vår guide?

Vi hör gärna om vad du tyckte om vår guide eller om vi har missat något. Vi strävar alltid efter att ge så bra information och hjälp som möjligt. Har du några idéer eller förslag eller bara vill dela din åsikt så får du jättegärna maila oss på hej@happens.se med ämnesraden “Hundförsäkringsguide”. Tack!

Hitta rätt hundförsäkring

Nu blev något fel

Josefine Öijer

Ämnen:

Artiklar om försäkring, livet och allt däremellan

Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev för att aldrig missa när vi publicerar något nytt

Vänligen ange en giltig e-postadress

Vi kommer bara skicka e-post baserat på dina intressen

You've got the power Ta kontroll över dina försäkringar.