Vill du ha hjälp?

010-336 71 40

Vill du ha hjälp?

010-336 71 40


Hur fungerar bergvärme och vad kostar det?

Bergvärmepumpar har blivit alltmer populära som en effektiv och hållbar uppvärmningslösning. Men hur fungerar bergvärme och vad kostar det?

Skriven av Josefine

Publicerad 20 juni, 2023. Uppdaterad 12 mars, 2024.

Hus med bergvärmepump

Vad är bergvärme?

Bergvärme, även kallad geotermisk energi, är en form av förnybar energi som utnyttjar den naturliga värmen som lagras i marken och berggrunden. Genom att använda en värmepump kan bergvärme användas för att värma upp bostäder och generera varmvatten.

Hur fungerar bergvärme?

En bergvärmepump fungerar genom att hämta solenergi från berggrunden och använda den för att värma upp huset och generera varmvatten. För att göra detta borras ett hål mellan 90 och 200 meter djupt, och en kollektorslang sänks ner i energibrunnen. Denna slang innehåller en vätska, vanligtvis en blandning av vatten och frostskyddsmedel. Vätskan cirkulerar i kollektorslangen och absorberar värmeenergi från berggrunden, där solenergi har lagrats.

Den uppvärmda vätskan pumpas sedan upp till bergvärmepumpen i huset. Med hjälp av kompressorteknik höjs temperaturen på den upptagna värmen, och den överförs till husets värme- och vattensystem. På detta sätt används den lagrade solenergin i berggrunden för att värma upp huset och ge varmvatten.

Hur mycket kostar bergvärme att installera?

Kostnaden för att installera bergvärme varierar beroende på olika faktorer, såsom storleken på bostaden, geografisk plats, installationsföretagets prissättning och eventuella extra kostnader som kan uppstå under installationen. Generellt sett kan installationen av en bergvärmepump vara en betydande investering, men det kan vara lönsamt på lång sikt genom minskade driftskostnader.

För att ge en uppskattning av kostnaderna kan man titta på genomsnittliga installationskostnader för bergvärme. I vissa regioner kan installationen kosta mellan 100 000 och 200 000 kronor, inklusive borrning av energibrunnen och installationen av värmepumpssystemet. Det är dock viktigt att notera att dessa siffror endast är generella och att det kan finnas stora variationer beroende på specifika omständigheter.

Det är också bra att ta hänsyn till att det kan finnas andra kostnader förutom själva installationen. Det kan innefatta kostnader för tillstånd och tillståndsprocesser, geotekniska undersökningar för att bedöma markens förutsättningar, eventuell uppgradering av värmesystemet i bostaden och kostnader för eventuella anpassningar eller modifieringar som krävs för att anpassa bergvärmeanläggningen till den specifika fastigheten.

Det är rekommenderat att kontakta flera olika installationsföretag för att få prisuppgifter och för att jämföra erbjudanden och kostnader. Det kan också vara en bra idé att rådfråga en professionell installatör eller konsult för att få en mer exakt uppskattning baserat på den specifika fastighetens behov och förutsättningar.

Tänk på att trots de initiala kostnaderna kan en bergvärmeanläggning generera besparingar på driftskostnaderna på lång sikt, vilket kan göra det till en lönsam investering över tiden.

Vad kostar bergvärme i månaden?

Kostnaden för bergvärme per månad varierar beroende på flera faktorer, inklusive bostadens storlek, isolering, klimatförhållanden, energipriser och individuell energiförbrukning. Det är svårt att ge en exakt siffra eftersom kostnaden är unik för varje enskild fastighet.  Baserat på genomsnittliga kostnader och energipriser kan driftkostnaden för en bergvärmepump uppgå till cirka 1 000 till 3 000 kronor per månad. Detta inkluderar elkostnaden för att driva värmepumpen, men kostnaden kan variera beroende på region och energipriser.

Fördelar med bergvärme

En av fördelarna med bergvärmepumpar är att de utnyttjar förnybar energi. Genom att hämta solenergi från berggrunden minskar de användningen av fossila bränslen och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Endast själva pumpen drivs av el, medan själva värmen kommer från den naturliga solenergin.

Trots den lite högre installationskostnaden kan bergvärmepumpar erbjuda betydande besparingar på driftskostnader på lång sikt. Jämfört med direktverkande el kan de minska energiförbrukningen med upp till 80%. Detta gör att bergvärmepumpar vanligtvis återbetalar sig inom 5-7 år.

En annan fördel med bergvärmepumpar är att de ger användaren stor kontroll. Genom att använda en app och ha internetuppkoppling kan man enkelt övervaka och justera värmen. Detta ger användaren möjlighet att optimera systemets prestanda och minska energiförbrukningen ytterligare.

Vill du sänka dina månadskostnader?

Ett sätt att sänka sina kostnader för hushållet kan vara ett se över sin energiförbrukning. Ett annat kan vara att sänka sina löpande kostnader så som elavtal, försäkring och konsumtion. På Happens kan du jämföra försäkring och spara flera tusenlappar per år. Jämför och kolla hur mycket du kan spara!

Happens strävar efter att tillhandahålla korrekt information, men vi kan inte garantera konsekvenserna av användares agerande baserat på denna artikel. Det ligger på användarens ansvar att bestämma hur informationen används och Happens kan inte hållas ansvariga för beslut som har fattats baserat på den information som finns i den här artikeln. För att få personlig hjälp och rådgivning så är du välkommen att kontakta en rådgivare hos oss på telefon.

Läs mer relaterat innehåll

Happens desktop hemsida logo

Hitta rätt försäkring för dig

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Jämför nu
Happens desktop hemsida logo

Hitta rätt försäkring för dig

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Jämför nu

Behöver du hjälp med din försäkring?

Våra experter hjälper dig!

Artiklar om försäkring, livet och allt däremellan

Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev för att aldrig missa när vi publicerar något nytt

E-postadress

Vänligen ange en giltig e-postadress

Välj dina intressen