Happens desktop hemsida logo
Happens desktop hemsida logo

Kattsnuva - Symptom, behandling och hur du kan förebygga kattsnuva

Kattsnuva är en vanlig sjukdom hos katter som kan orsakas av flera olika virus och bakterier. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad kattsnuva är, hur det sprids, dess symtom, behandling och förebyggande åtgärder.

Josefine

Uppdaterad 17 april, 2023

Publicerad 17 april, 2023

Katt ligger och sover eftersom att den har fått kattsnuva trots att den är vaccinerad och har fått vaccin mot kattsnuva

Vad är kattsnuva?

Kattsnuva är en sjukdom som påverkar kattens ögon och övre luftvägar, och det kan vara mycket obehagligt för katten att uppleva. Det är vanligt att sjukdomen orsakas av en kombination av flera olika virus och bakterier, såsom calicivirus och herpesvirus, men även bakterier som Chlamydophila felis och Bordetella bronchiseptica kan orsaka sjukdomen. Kattsnuva är vanligt hos katter i alla åldrar, men är vanligast hos unga katter och katter som befinner sig i trånga utrymmen med många andra katter, till exempel katter på katthem eller i avelsstationer.

Hur sprids kattsnuva?

Kattsnuva sprids vanligtvis genom direktkontakt med sjuka katter eller indirekt via föremål som smittade katter har haft kontakt med, såsom matskålar eller leksaker. Sjukdomen kan också spridas genom luften, särskilt i trånga utrymmen med många katter. Det är därför viktigt att isolera en katt som visar symptom på kattsnuva för att förhindra spridning till andra katter.

Symtom på kattsnuva

Symtomen på kattsnuva kan variera från milda till allvarliga och kan omfatta:

  • Nysningar

  • Rinnande ögon

  • Rinnande näsa

  • Hosta

  • Feber

  • Aptitlöshet

  • Andningsbesvär

  • Ögoninflammation

Är kattsnuva farligt?

Kattsnuva kan vara allvarligt och potentiellt livshotande för katter, särskilt unga kattungar och äldre katter som kan ha ett svagare immunförsvar. Om sjukdomen inte behandlas kan den leda till allvarliga hälsoproblem som kronisk ögoninflammation, lunginflammation, andningsbesvär och förlust av aptit. Kattsnuva kan också orsaka sekundära infektioner som kan bli allvarliga och påverka kattens hälsa. Det är viktigt att ta din katt till veterinären så snart som möjligt om du misstänker att den har kattsnuva, så att en snabb och effektiv behandling kan sättas in.

Behandling av kattsnuva

Behandlingen av kattsnuva är vanligtvis inriktad på att lindra symptomen och bekämpa eventuella bakteriella infektioner som kan följa med sjukdomen. Antibiotika kan användas för att behandla bakteriella infektioner, och andra läkemedel kan användas för att lindra nysningar och hosta. Katter som lider av allvarligare symptom kan behöva sjukhusvård för att få vätska och annan stödjande behandling.

Förebyggande åtgärder mot kattsnuva

Ett sätt att förebygga kattsnuva är att se till att katten hålls frisk och vaccineras mot sjukdomen. Vaccination är särskilt viktigt för katter som befinner sig i trånga utrymmen med många andra katter, till exempel katter på katthem eller i avelsstationer. Andra förebyggande åtgärder inkluderar att hålla kattens miljö ren och att undvika direktkontakt med sjuka katter eller smittade föremål.

Vaccin mot kattsnuva

Vaccination mot kattsnuva rekommenderas av de flesta veterinärer. Kattsnuva är en mycket smittsam sjukdom som orsakas av flera olika virus och bakterier. Symptomen kan inkludera nysningar, hosta, ögon- och näsflöde, feber och aptitlöshet. Sjukdomen kan vara allvarlig och ibland leda till permanenta skador på kattens ögon, näsa eller luftrör.

Det är vanligt att kattungar vaccineras mot kattsnuva vid en ålder av 6 till 8 veckor och sedan vid 12 veckor och 16 veckor. Katter som utsätts för högre risker, till exempel om de vistas utomhus eller bor med flera andra katter, kan behöva vaccineras oftare för att bibehålla ett starkt skydd mot sjukdomen. Veterinären kan rekommendera vilket vaccinationsprogram som passar bäst för katten baserat på dess livsstil och risknivå.

Det är viktigt att påpeka att även om vaccination mot kattsnuva minskar risken för att katten ska drabbas av sjukdomen, ger den inte ett fullständigt skydd. Katter som har vaccinerats mot kattsnuva kan fortfarande drabbas av sjukdomen, men symptomen är ofta mildare och sjukdomsförloppet kortare. Det är också viktigt att komma ihåg att vaccination mot kattsnuva inte skyddar mot andra kattsjukdomar, såsom kattpest eller FIV (katthiv).

Sammanfattningsvis är vaccination mot kattsnuva en viktig del av att skydda katter från denna sjukdom. Veterinären kan ge råd om vaccinationsprogrammet som passar katten bäst. Även om vaccination inte ger ett fullständigt skydd, minskar det risken för allvarlig sjukdom och är därför viktigt att överväga för alla kattägare.

Josefine Öijer

Ämnen:

Artiklar om försäkring, livet och allt däremellan

Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev för att aldrig missa när vi publicerar något nytt

Vänligen ange en giltig e-postadress

Vi kommer bara skicka e-post baserat på dina intressen

Hund

Katt

Hem

Spar

Bil

You've got the power Ta kontroll över dina försäkringar.