Vill du ha hjälp?

010-336 71 40

Vill du ha hjälp?

010-336 71 40


Olycksfallsförsäkring - är det onödigt?

Undrar du om en olycksfallsförsäkring är onödig eller om du kanske borde ha en? Läs vidare för att bättre förstå vad en olycksfallsförsäkring är.

Skriven av Cornelia

Publicerad 07 september, 2022. Uppdaterad 25 mars, 2024.

Vad är olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring är en typ av personförsäkring och finns för att ge ersättning om du råkar ut för en olycka eller olyckshändelse. Försäkringsbolagen använder en generell definition som är en kroppsskada efter en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. Det kan till exempel vara att du ramlar och stukar foten eller är med i en bilolycka. Försäkringsbolagen är verkligen petiga med den definitionen och nekar många ersättningar för att den inte var både plötslig och oförutsedd.

Vad är sjuk och olycksfallsförsäkring? 

En sjuk och olycksfallsförsäkring är väldigt lik en olycksfallsförsäkring, med tillägg för sjukdom. Med det menas att precis som i en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning om du råkar ut för en olycka, men i sjuk- och olycksfallsförsäkringar kan du också få ekonomisk ersättning om du blir sjuk.


Vad täcker olycksfallsförsäkring? 

Ja kanske det allra viktigaste, varför ska vi ens betala för en olycksfallsförsäkring?  I Sverige har vi ett högkostnadsskydd som innebär att vi aldrig betalar mer än cirka 1000kr för sjukvård. Men, med en olycksfallsförsäkring kan du få andra ersättningar. Vad som ingår exakt i olycksfallsförsäkringar skiljer sig som vanligt åt mellan bolagen, men här listar vi några av de vanligaste: 


Medicinsk invaliditet

Vad är medicinsk invaliditet? Medicinsk invaliditet kallas det när du får en bestående skada, eller bestående besvär. Det ska vara en skada som inte försvinner med tiden, utan till någon grad gör dig funktionshindrad, anting en fysiskt eller psykiskt. Den mer officiella definitionen är ”Ett tillstånd med bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen utan hänsyn till yrke och fritidsintressen”. Medicinsk invaliditet betalas ut i form av ett engångsbelopp och bestäms av ditt försäkringsbelopp, samt vilken grad du blir medicinskt invalid. Till exempel om du bedöms vara invalid med 50% av din normala funktion, får du hälften av försäkringsbeloppet utbetalt. Den bedömningen görs beroende av hur mycket smärta och obehag skadan orsakar dig.  Försäkringsbolagen vill oftast vänta ett år med att betala ut ersättning för att vara säkra på att skadan inte är temporär. Du kan inte få invaliditetsersättning för temporära besvär. Försäkringsbolagen har en så kallad medicinsk rådgivare som gör en bedömning baserat på din sjukjournal. Ibland kan bolagen hävda att invaliditeten inte uppgår till mer än 1%, vilken är den lägsta invaliditetsgraden som ersätts. 


Ärr

Du kan få ersättning för ärr som uppkommits i samband med en olycksskada, men det måste vara bestående och vanprydande, samt ha behandlats av en läkare och antingen sytts, tejpats eller limmats ihop. För att försäkringsbolagen ska vara säkra på att ärret faktiskt är just bestående, måste det gå en viss tid innan du kan få ersättning, vanligtvis ett år. Vilken ersättning du får ut för ett ärr beror på ärrets storlek och var på kroppen det sitter. Ersättningen på ärr bestäms enligt en ärrtabell som finns med i försäkringsvillkoren. 


Engångsbelopp vissa skador

En del bolag betalar ut bestämda engångsbelopp för vissa skador som de specificerat i sina försäkringsvillkor. Det kan till exempel vara brännskador eller ett brutet ben. Det finns ofta krav på att du måsta ha vårdats på sjukhus ett visst antal dagar.


Sjukhusvistelse

Du kan få två olika typer av ersättning för sjukhusvistelse. Dels kan du få ett engångsbelopp om du behöver söka akut vård och blir inskriven, men du kan också sen få en ersättning per dag. Den ersättningen betalas ut i ett max antal dagar, oftast 180 dagar. 


Tandskador

Om du skadar dina tänder i samband med ett olycksfall kan du få ersättning för kostnader av tandvård. Om du i efterhand får problem med tänderna som direkt kan kopplas till olycksskadan, kan du också få ersättning med ett engångsbelopp. Oftast finns ett begränsat antal år som det gäller. 


Dödsfall

Om du skulle dö betalas en ersättning ut till dina efterlevande eller en så kallad förmånstagare. Tänk dock på att den här ersättning inte går att likna med en livförsäkring då beloppet är mycket lägre och oftast betalas ut för att främst täcka begravningskostnader. 


Vad finns för tillägg till olycksfallsförsäkring?


Ekonomisk invaliditet

Vad är ekonomisk invaliditet? Ekonomisk invaliditet är på samma sätt som medicinsk invaliditet ett form av bestående hinder. Skillnaden är att med ekonomisk invaliditet menas att du inte längre kan arbeta som tänkt. För att du ska kunna få ersättning för ekonomisk invaliditet krävs att du får en nedsatt arbetsförmåga med minst 50%, intygat av läkare. Det kan vara så att den ekonomiska invaliditeten minskar i och med att du blir äldre. 


Vissa diagnoser

Hos många försäkringsbolag går det att teckna ett tillägg för att få ersättning i form av ett engångsbelopp för vissa diagnoser, som finns skrivna i tilläggsförsäkringen. Det gäller dock oftast om diagnosen fastställs innan 65 års ålder, eftersom det är det mycket högre risk att få diagnoser när vi blir äldre. 


Diagnoser över 65 år

Ett tillägg som är mer begränsat än ‘Vissa diagnoser’ i form av vilka diagnoser som ersätts, men samtidigt gäller det även om du har fyllt 65 år. 


Vad täcker sjuk och olycksfallsförsäkring? 

Som nämnt är innehållet i en sjuk- och olycksfallsförsäkring likt det som i en olycksfallsförsäkring, med tillägget att den även täcker för sjukdom. Som alltid skiljer sig de exakta innehållet sig åt i försäkringar mellan försäkringsbolagen och det är viktigt att titta i försäkringsvillkoren. Här är delar som generellt finns med:


Medicinsk invaliditet

Vi har redan pratat om vad som menas med medicinsk invaliditet. Skillnaden mellan medicinsk invaliditet i en olycksfallsförsäkring och en sjuk- och olycksfallsförsäkring är att du också kan få ersättning om du blir medicinskt invalid på grund av sjukdom. På samma sätt som i olycksfallsförsäkringar så betalas ersättningen ut beroende av hur stort ditt försäkringsbelopp är och i vilken procentgrad du blir medicinskt invalid (1-100%).


Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet är som tidigare nämnt ersättning om du inte kan arbeta som tidigare tänkt. I en sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du få ersättning även om du blir ekonomiskt invalid på grund av sjukdom.


Vissa diagnoser

Den här typen av ersättning kallas också för händelseförsäkring. Med det menas att du kan få ersättning om du får vissa specificerade diagnoser. Du får då utbetalningen i form av ett engångsbelopp, ofta i relation till ditt försäkringsbelopp, det vill säga till exempel 10% av försäkringsbeloppet. 


Akutvård och sjukhusvistelse

Om du behöver söka akutvård och blir inskriven på sjukhus får du både en ersättning i form av ett bestämt belopp för akutvården och sedan en ersättning per dag som du är inskriven på sjukhus. Till skillnad från olycksfallsförsäkringar gäller, som kanske väntat, det här även om du behöver söka vård på grund av sjukdom. 


Sjukskrivning

Om du skulle bli sjukskriven en längre tid, antingen på grund av sjukdom eller olycksfall kan du få ersättning antingen i form av ett engångsbelopp eller i form av en ersättning per månad. Det skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen så viktigt att kolla vad som gäller hos just ditt bolag. Du kan såklart också jämföra försäkringar hos oss och få  en snabb överblick över vad som ingår i din och andra sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 


Rehabilitering

Ibland kan försäkringen ge ersättning för rehabilitering hos til exempel fysioterapheut eller för hjälpmedel som kan behövas i samband med rehabiliteringen.  


Ärr 

Ersättning för bestående och vanprydande ärr, men i en sjuk och olycksfallsförsäkring kan du få ersättning även om ärren uppstått på grund av sjukdom, till exempel om du behöver opereras och får ett ärr på grund av det. 


Dödsfall

Om du skulle dö på grund av antingen sjukdom eller ett olycksfall betalas ersättning ut till dina anhöriga. Men som ovan går det inte att likna vid en livförsäkring, då beloppet är bra mycket mindre och betalas främst ut för att täcka begravningskostnader. 


Kan jag ha flera olycksfallsförsäkringar? 

Ja det kan du! Det kan vara så att du omfattas av så kallade gruppolycksfallsförsäkringar, alltså olycksfallsförsäkringar som ingår via en gruppförsäkring. Det kan tillexempel vara via din anställning, förening eller fackförbund. Du kan få ersättning från flera olika olycksfallsförsäkringar för samma skada.


Vad kostar sjuk- och olycksfallsförsäkringar?

Vad försäkringarna kostar skiljer sig både mellan typ av försäkring, försäkringsbolag och nivå. Generellt sett brukar olycksfallsförsäkringar kosta mellan 50 kr och 110 kr per månad, medan sjuk- och olycksfallsförsäkringar kostar cirka det dubbla. Vilket försäkringsbelopp du väljer påverkar också försäkringens pris. Ett högre försäkringsbelopp innebär i regel en högre försäkringspremie, alltså kostnaden. Försäkringsbeloppet påverkar vilken ersättning du kan få från vissa skador, till exempel brukar ersättningen vid invaliditet ges i en procentgrad av försäkringsbeloppet. 


Så, är olycksfallsförsäkring onödigt eller inte?

Tyvärr är svaret att det bara är du som kan avgöra det. Ovan har vi gett information om vad du kan få ersättning för, det är upp till dig att värdera om den eventuella ersättningen är värt månadskostnaden. 


På samma sätt som att du när som helst kan råka ut för en olycka, kan du även bli sjuk. En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger därför ett bättre skydd eftersom du annars vid sjukdom står helt utan ersättning, samtidigt ökar priset med dubbelt så mycket. 


Att just bli sjuk eller råka ut för en olycka är något som kan kännas långt bort eller som att “det är något som bara händer andra”. Förhoppningsvis är det inget du behöver drabbas av, men om du väl gör det, kan det kännas bra att veta att du får hjälp med den ekonomiska biten. Speciellt medicinsk och ekonomisk invaliditet kan innebära stora problem för dig att klara av att försörja dig, vilket är varför försäkringen finns. 


Du kan hitta eller jämföra sjuk- och olycksfallsförsäkringar hos oss, på happens.se


Happens strävar efter att tillhandahålla korrekt information, men vi kan inte garantera konsekvenserna av användares agerande baserat på denna artikel. Det ligger på användarens ansvar att bestämma hur informationen används och Happens kan inte hållas ansvariga för beslut som har fattats baserat på den information som finns i den här artikeln. För att få personlig hjälp och rådgivning så är du välkommen att kontakta en rådgivare hos oss på telefon.

Läs mer relaterat innehåll

Happens desktop hemsida logo

Hitta rätt försäkring för dig

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Jämför nu
Happens desktop hemsida logo

Hitta rätt försäkring för dig

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Jämför nu

Behöver du hjälp med din försäkring?

Våra experter hjälper dig!

Artiklar om försäkring, livet och allt däremellan

Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev för att aldrig missa när vi publicerar något nytt

E-postadress

Vänligen ange en giltig e-postadress

Välj dina intressen