Happens desktop hemsida logo
Happens desktop hemsida logo

Spara till ditt barns framtid - så sparar du till barn och barnbarn

Att spara pengar till barn eller barnbarn kan vara lättare sagt än gjort. Det finns flera sätt att göra det på och en hel del att hålla reda på. Vi hjälper dig!

Josefine

Uppdaterad 22 augusti, 2023

Publicerad 22 augusti, 2023

Pappa på stranden med sitt barn på axlarna som han påbörjat ett sparande till

Spara pengar till barn

Att spara till ditt barns framtid är en gåva som kan ha en betydande inverkan på deras ekonomiska välbefinnande. Det är en viktig strategi för att skapa en stabil och säker grund för dem att bygga på när de når vuxenlivet. När du väljer att inleda sparande till barnet finns det några avgörande beslut och överväganden som du bör ta hänsyn till. I denna artikel går vi igenom de tre huvudbesluten du måste fatta när du sparar till barn, samt vikten av att välja rätt sparprodukt och förvaringsplats.

I vems namn ska du spara?

Det första beslutet du står inför när du sparar till ditt barn är vem som ska vara ägare till sparandet. Du kan välja att spara i ditt eget namn eller öppna ett konto i barnets namn. Om du sparar i barnets namn kommer pengarna att tillhöra barnet, men du som förälder kommer ha rätten att förvalta kapitalet. Sparar du i eget namn, behåller du kontrollen och bestämmer när och hur pengarna ska användas.

En viktig aspekt att överväga är barnets ålder när det gäller att öppna ett konto i deras namn. Om barnet blir myndigt vid 18 års ålder kommer de att få tillgång till pengarna. Det är dock möjligt att komplettera med ett testamente för att säkerställa att pengarna går till det avsedda barnet om något skulle hända dig. Det kan även vara smart att överväga att teckna en livförsäkring så att dina barn är skyddade ekonomiskt om det värsta skulle hända. 

Välja sparprodukt och risknivå

När du sparar till barnet kan du välja olika sparprodukter med olika risknivåer och potentiell avkastning. Du kan välja mellan låg risk med mindre möjlighet till förluster och högre risk med större möjlighet till avkastning, men också större risk för förluster. Det är viktigt att överväga din risktolerans och det tidsintervall som sparandet täcker. Långsiktigt sparande, till exempel för högskoleutbildning eller ett första boende, kan tillåta dig att ta högre risker för att potentiellt få bättre avkastning över tiden.

Välja förvaltningsplats

Det tredje beslutet handlar om var och hur du vill förvara dina investeringar. Du kan välja att förvara dina pengar i olika sparformer, som fonder eller värdepapper, och även välja en specifik förvaringsplats. Du kan hålla dina investeringar i ett fondkonto eller en depå. Dessutom kan du överväga att placera dina investeringar i ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring.

Ditt val av förvaringsplats påverkar hur ditt sparande kommer att beskattas. Vissa sparformer kan beskattas årligen genom en schablonskatt medan andra beskattas vid försäljning med kapitalvinstskatt.

Fonder 

Om du väljer att investera i fonder kommer dessa normalt sett att placeras på ett fondkonto om du inte gör något aktivt val. Ett fondkonto är en förvaringsplats där dina fondandelar hanteras. Det är viktigt att notera att fondandelarna hålls på ditt namn, och du kommer beskattas genom en årlig schablonskatt baserad på ditt fondkonto.

Aktier och värdepapper

Om du väljer att investera i enskilda aktier eller andra värdepapper, kommer dessa att förvaras i en depå. En depå fungerar som en elektronisk plånbok där dina värdepapper bevaras och hanteras. Här kommer beskattningen ske när du säljer dina värdepapper, vilket innebär att kapitalvinstskatten aktiveras vid försäljning.

Barnspar

Att spara till ditt barns framtid är en gåva av kärlek och omtanke. Genom att ta väl genomtänkta beslut när det gäller sparandet, sparprodukter och förvaringsplatser kan du ge ditt barn en stabil ekonomisk start på vuxenlivet. Tänk på att involvera en professionell finansiell rådgivare för att utforma en strategi som är anpassad efter dina mål och situation. Genom att göra kloka val idag kan du hjälpa till att bygga en ljus och trygg framtid för ditt barn. Planering och omtanke nu kan vara nyckeln till deras framgång senare i livet, och att vara delaktig i deras finansiella framtid är en gåva som varar länge. Genom att investera tid och engagemang i att utveckla en välinformerad och strategisk plan kan du hjälpa ditt barn att ta sina första steg mot ekonomisk stabilitet och framgång.

Fler sätt att spara pengar på

Spara pengar genom att jämföra försäkring! Det finns fler försäkringar än hemförsäkring och bilförsäkring som du kan jämföra. Kanske har du en livförsäkring eller en barnförsäkring som du vill jämföra för att se hur mycket pengar du kan spara så att du istället kan ge de till ditt barns sparande? Klicka på knappen nedan!

Josefine Öijer

Ämnen:

Artiklar om försäkring, livet och allt däremellan

Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev för att aldrig missa när vi publicerar något nytt

Vänligen ange en giltig e-postadress

Vi kommer bara skicka e-post baserat på dina intressen

You've got the power Ta kontroll över dina försäkringar.