Vill du ha hjälp?

010-336 71 40

Vill du ha hjälp?

010-336 71 40


Vad är en bilförsäkring?

I den här artikeln går vi igenom vad en bilförsäkring är, varför du behöver ha en om du äger en bil och hur du kan jämföra bilförsäkring.

Skriven av Josefine

Publicerad 05 juli, 2024. Uppdaterad 05 juli, 2024.

Kvinna kör bil och har en bilförsäkring

Vad är en bilförsäkring?

En bilförsäkring är ett nödvändigt skydd för dig som äger och kör bil, och den är indelad i tre huvudsakliga typer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Dessa försäkringar ger olika nivåer av skydd och är viktiga för att täcka kostnader vid olyckor, skador och andra oförutsedda händelser.

Trafikförsäkring

Enligt svensk lag är det obligatoriskt att ha en trafikförsäkring om du äger en bil. Denna grundläggande försäkring ersätter personskador på förare, passagerare och personer utanför fordonet, samt skador på andras egendom som du orsakar med din bil. Trafikförsäkringen täcker:

 • Personskador: Ersättning för skador på förare och passagerare oavsett vem som orsakat olyckan.

 • Skador på egendom: Täcker skador på annans egendom, som staket eller byggnader.

 • Krishjälp: Ger tillgång till psykologisk hjälp och stöd efter en traumatisk händelse.

Undantaget från kravet på trafikförsäkring är om bilen är avställd i vägtrafikregistret (VTR).

Halvförsäkring

En halvförsäkring erbjuder ett mer omfattande skydd än trafikförsäkringen. Den inkluderar:

 • Allrisk: Skydd vid oförutsedda händelser som stöld, skadegörelse eller olyckor.

 • Brand: Ersättning för skador vid brand, inklusive bränder som orsakas av tekniska fel.

 • Glas: Täcker skador på bilens glasrutor, inklusive stenskott och krossade rutor.

 • Maskin och elektronik: Skyddar mot skador på bilens maskinella och elektroniska delar som motor och elektronik.

 • Räddning: Täcker kostnader för bärgning eller assistans vid driftstopp, som punktering eller motorhaveri.

 • Rättsskydd: Ersätter juridiska kostnader vid tvister som rör bilen, till exempel vid köp eller reparation.

 • Stöld: Skyddar mot stöld av bilen eller delar av den, som däck eller ljudsystem.

Om du har en ny bil med vagnskadegaranti räcker halvförsäkring för att få ett skydd motsvarande helförsäkring under garantiperioden.

Helförsäkring

Helförsäkring ger det mest omfattande skyddet och inkluderar allt som ingår i en halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring, som täcker skador på din egen bil vid trafikolycka, skadegörelse eller andra händelser. Helförsäkring är särskilt rekommenderad för bilar utan vagnskadegaranti eller för äldre bilar där extra skydd behövs.

 • Vagnskada: Ersätter skador på din egen bil vid olyckor, skadegörelse eller andra plötsliga händelser. Denna försäkring är viktig för att skydda din investering och minska kostnaderna vid reparationer eller ersättning av bilen.

Val av bilförsäkring

Vilken typ av försäkring du ska välja beror på bilens ålder, värde och dina personliga behov. Nyare bilar med vagnskadegaranti behöver ofta bara halvförsäkring, medan äldre bilar kan behöva helförsäkring för ett mer komplett skydd. Det är viktigt att jämföra olika försäkringsbolags erbjudanden för att hitta den försäkring som passar dig bäst både vad gäller omfattning och kostnad.

Tips att tänka på:

 • Täckningsbehov: Bedöm vilket skydd du behöver baserat på din bils värde och ålder. En äldre bil kan ibland klara sig med en halvförsäkring medan en ny bil ofta kräver en helförsäkring.

 • Villkor för elbilar: Kontrollera specifika villkor för elbilsförsäkring, särskilt skyddet för batterier. Batterier i elbilar är dyra att ersätta, så ett bra skydd är avgörande.

 • Bindningstid: Bilförsäkringar har normalt ett års bindningstid, men detta kan variera. Kontrollera avtalsvillkoren noggrant innan du tecknar en försäkring.

 • Avsluta autogiro: Kom ihåg att avsluta eventuellt autogiro när du byter försäkringsbolag. Detta förhindrar dubbel betalning och förenklar övergången till din nya försäkring.

Viktigt att tänka på

Förutom att välja rätt typ av försäkring är det också viktigt att förstå vilka tilläggsförsäkringar som kan vara fördelaktiga. Många försäkringsbolag erbjuder tillägg som ger extra skydd, till exempel:

 • Hyrbilsförsäkring: Ersätter kostnader för hyrbil om din bil är på verkstaden efter en försäkringsskada.

 • Självriskreducering: Minskar den självrisk du behöver betala vid skada.

 • Extra förare: Täcker skador orsakade av andra förare som använder din bil.

Genom att noggrant jämföra bilförsäkringar och överväga dina behov och bilens värde kan du hitta den bästa försäkringen för din situation. En bra bilförsäkring ger inte bara ekonomiskt skydd utan också trygghet och sinnesro när du är ute på vägarna.


Happens desktop hemsida logo

Jämför bilförsäkring nu

Nu blev något fel

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Happens strävar efter att tillhandahålla korrekt information, men vi kan inte garantera konsekvenserna av användares agerande baserat på denna artikel. Det ligger på användarens ansvar att bestämma hur informationen används och Happens kan inte hållas ansvariga för beslut som har fattats baserat på den information som finns i den här artikeln. För att få personlig hjälp och rådgivning så är du välkommen att kontakta en rådgivare hos oss på telefon.

Läs mer relaterat innehåll

Inga artiklar funna.

Happens desktop hemsida logo

Jämför bilförsäkring nu

Nu blev något fel

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Behöver du hjälp med din försäkring?

Våra experter hjälper dig!

Artiklar om försäkring, livet och allt däremellan

Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev för att aldrig missa när vi publicerar något nytt

E-postadress

Vänligen ange en giltig e-postadress

Välj dina intressen