Vill du ha hjälp?

010-336 71 40

Vill du ha hjälp?

010-336 71 40


Vad är en lågkonjunktur?

Du kanske hört om begreppet lågkonjunktur tidigare. Men aldrig funderat över vad det innebär eller vad som verkligen menas med det.

Skriven av Josefine

Publicerad 19 juni, 2023. Uppdaterad 12 januari, 2024.

Vad är en lågkonjunktur?

En lågkonjunktur, även känd som en recession, är en fas i ekonomin när det sker en nedgång i den ekonomiska aktiviteten. Under en lågkonjunktur minskar produktionen och företagens intäkter minskar, vilket ofta leder till arbetslöshet och minskad konsumtion. Det är en motpol till högkonjunktur, där ekonomin är stark och tillväxten är hög.

Under en lågkonjunktur minskar vanligtvis efterfrågan på varor och tjänster, vilket kan leda till minskad produktion och därmed lägre försäljning och vinst för företag. Företag kan då behöva minska sin personalstyrka genom uppsägningar eller att inte förnya anställningskontrakt. Arbetslösheten ökar och människors inkomster minskar, vilket leder till att hushåll kan minska sin konsumtion ännu mer. Detta kan skapa en negativ spiral där minskad konsumtion leder till minskad produktion, vilket i sin tur leder till fler uppsägningar och minskad konsumtion.

För att motverka en lågkonjunktur vidtar regeringar och centralbanker ofta åtgärder för att stimulera ekonomin. Det kan inkludera sänkta räntor, ökade offentliga utgifter och skattelättnader för att öka efterfrågan och stimulera investeringar.

Det är viktigt att notera att lågkonjunkturer är en normal del av den ekonomiska cykeln och att ekonomin vanligtvis återhämtar sig över tiden.

Vad kännetecknar en lågkonjunktur?

Under en lågkonjunktur blir företagens ekonomiska läge svagare, vilket kan leda till uppsägningar och minskade möjligheter till anställning. Detta har en direkt inverkan på hushållens ekonomi, eftersom färre arbetstillfällen betyder minskade inkomster. När hushållen har mindre pengar att spendera minskar konsumtionen ytterligare, vilket skapar en negativ spiral i ekonomin.

Hur lång är en lågkonjunktur?

Det går inte att ge ett definitivt svar på hur länge en lågkonjunktur varar men däremot finns det ett minimum på hur länge en lågkonjunktur måste pågå för att kunna benämnas som en. En lågkonjunktur måste pågå i minst sex månader och sedan kan den hålla på i allt från 1-5 år. Det finns heller inget som säger att en lågkonjunktur inte kan pågå längre än så.

Att ta sig igenom en lågkonjunktur

En lågkonjunktur kan vara en utmanande tid för ens ekonomi. Genom att spara pengar och ha en ekonomisk buffert kan man bättre klara sig genom perioder med minskade inkomster och osäkerhet. Det är också viktigt att undvika panikbeslut på börsen och ha en långsiktig strategi för sina investeringar. Genom att söka råd och planera framåt kan man stärka sin ekonomiska situation och hitta möjligheter även i svåra tider.

Viktigt att spara pengar

Inför och under en lågkonjunktur så är det viktigt att vara ekonomisk, att spara in pengar på det som är onödigt samt att tänka långsiktigt. Det finns massa saker som man inte kan säga upp helt men som man definitivt kan spara pengar på. Försäkringar är ett sådant exempel. Kolla om du också kan spara pengar genom att jämföra försäkring hos oss på Happens!

Happens strävar efter att tillhandahålla korrekt information, men vi kan inte garantera konsekvenserna av användares agerande baserat på denna artikel. Det ligger på användarens ansvar att bestämma hur informationen används och Happens kan inte hållas ansvariga för beslut som har fattats baserat på den information som finns i den här artikeln. För att få personlig hjälp och rådgivning så är du välkommen att kontakta en rådgivare hos oss på telefon.

Läs mer relaterat innehåll

Happens desktop hemsida logo

Hitta rätt försäkring för dig

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Jämför nu
Happens desktop hemsida logo

Hitta rätt försäkring för dig

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Jämför nu

Behöver du hjälp med din försäkring?

Våra experter hjälper dig!

Artiklar om försäkring, livet och allt däremellan

Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev för att aldrig missa när vi publicerar något nytt

E-postadress

Vänligen ange en giltig e-postadress

Välj dina intressen