Vill du ha hjälp?

010-336 71 40

Vill du ha hjälp?

010-336 71 40


Vad är en livförsäkring?

Vad är egentligen en livförsäkring, när och till vem betalas pengarna ut och vad bör man tänka på när man ska teckna en?

Skriven av Josefine

Publicerad 17 november, 2023. Uppdaterad 25 juni, 2024.

Vad är en livförsäkring?

En livförsäkring är ett ekonomiskt skyddsnät för dina efterlevande om du skulle gå bort alldeles för tidigt. Om den som är försäkrad avlider, betalas en engångssumma ut till den eller de förmånstagare som den försäkrade har valt. Pengarna kan till exempel användas för att bo kvar eller stabilisera ekonomin under en tuff tid i livet. 

Varför brukar man teckna en livförsäkring? 

Behovet av en livförsäkring är högst individuellt och kan skilja sig beroende på hur ens livssituation ser ut. Om du står på ett bolån tillsammans med din partner eller tjänar avsevärt mer så kan en livförsäkring fungera som ett ekonomiskt skyddsnät för din partner eller familj om du skulle gå bort. Om du har en livförsäkring får din/dina förmånstagare en summa utbetald som kan hjälpa att till exempel täcka kostnaden för din del av bolånet eller bortfallet av din inkomst en tid framöver. 

Kan man teckna en livförsäkring även när man är äldre?

Olika försäkringsbolag har olika regler för när man kan teckna en livförsäkring. Vanligtvis kan man teckna försäkringen från 18 års ålder tills man fyller 65 år, men vissa bolag har en lägre eller högre maxålder för tecknade. När man väl har livförsäkringen kan den däremot gälla längre, ibland ända tills man fyller 90 år. För vissa försäkringar reduceras försäkringsbeloppet när man blir äldre. Det viktigaste är att alltid läsa förköpsinformationen noga för de försäkringar man är intresserad av innan man köper dem. Movestic's livförsäkring har en giltighetstid upp till 90 år. Deras livförsäkring kan du teckna genom oss på Happens.


Vad kan en livförsäkring kosta? 

Kostnaden för en livförsäkring skiljer sig beroende på livförsäkringsbelopp och ålder på personen som ska omfattas av försäkringen. För en person som är under 30 år så kan en livförsäkring med försäkringsbeloppet 1 miljon kosta runt 25 kr i månaden. Priset stiger med åldern och motsvarande försäkring kostar cirka 170 kr i månaden för en person som är 50 år. Detsamma gäller också för livförsäkringsbelopp, med ett högre belopp så ökar månadskostnaden. 

Om du är nyfiken på vad en livförsäkring kan kosta för dig så kan du jämföra livförsäkring på Happens och få pris från flera försäkringsbolag samtidigt. 

Går det att säga upp en livförsäkring? 

Ja, det går vanligtvis att säga upp en livförsäkring när som helst. Livförsäkring, likt andra personförsäkringar, har normalt ingen uppsägningstid. Om du vill säga upp en livförsäkring som du redan har för att byta till en annan, är det viktigt att vänta tills den nya försäkringen har blivit godkänd innan uppsägningen görs. Det beror på att du oftast behöver besvara frågor om dig och din hälsa innan du köper en försäkring och svaret på dem kan komma att påverka försäkringen omfattning, villkor och pris. Var noga med att inte göra ett förhastat val när du funderar på att säga upp eller byta livförsäkring. Ta hjälp av en rådgivare om du är osäker. 

Varför fyller man i en hälsodeklaration?

När man tecknar en livförsäkring behöver man vanligtvis besvara frågor om sin hälsa och livsstil, en så kallad hälsodeklaration. Det gör att försäkringsbolaget lättare kan göra en bedömning av risken för framtida försäkringsfall. Det är viktigt att man svarar sanningsenligt på hälsodeklarationen då felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan resultera i nedsatt eller utebliven ersättning. 

Ett livförsäkringsbolag där du kan besvara frågorna om din hälsa digitalt online är Evident Life. Deras livförsäkring kan du teckna helt digitalt genom oss på Happens på ett par minuter och välja belopp upp till 3 miljoner kronor.

Ett par kramar om varandra och båda har varsin livförsäkring så de känner sig tryggaVad menas med ett dödsfallsbelopp?

Ett dödsfallsbelopp är ett förbestämt belopp som betalas ut till den försäkrades anhöriga/förmånstagare. Ett dödsfallsbelopp kan ha olika benämningar i olika försäkringar. Det kan till exempel heta efterlevandeskydd eller bolåneskydd.

Bolåneskydd och livförsäkring - så skiljer de sig åt!

Bolåneskydd kan vara ett bra skydd för att täcka sin del av bolånet om det värsta skulle inträffa. Med ett bolåneskydd så är skyddet begränsat till att täcka din del av bolånet. Livförsäkring betalas istället ut till en förmånstagare som kan välja vad den vill göra med pengarna. En annan skillnad mellan bolåneskydd och livförsäkring är att du kan byta bank när du har en livförsäkring utan att skyddet påverkas. 

Grupplivförsäkring

Gruppförsäkring är en försäkringsform som framförallt brukar tecknas via ett fackförbund, en förening eller av en arbetsgivare. De tecknas vanligtvis med lägre, standardiserade försäkringsbelopp, och är ofta enkla att teckna. Ett exempel på en grupplivförsäkring som tecknas utan hälsodeklaration är från en av våra samarbetspartners JustInCase. Denna försäkring kräver ingen hälsodeklaration och ersätter 500 000 kr. Försäkringen kostar från 29 kr per månad om du är under 34 år. Du kan läsa mer och teckna denna här (sponsrad länk).

En glad familj som precis tecknat och jämfört livförsäkring

Kan man ha flera livförsäkringar? 

Det går att ha fler än en livförsäkring utan att skyddet påverkas. Eftersom att livförsäkringen endast har ett utbetalningstillfälle så kan du ha flera livförsäkringar och få utbetalt från alla. Ett exempel kan vara att ha livförsäkringar med olika belopp och olika förmånstagare för att man har behov av det.

Behöver man fler än en?

Behovet av en, ingen eller flera livförsäkringar är högst individuellt och skiljer sig från person till person. Till exempel så kanske man har en livförsäkring sedan tidigare men som man vill komplettera med en till för att få ett sammanslaget högre livbelopp.

Livförsäkring för bonusfamiljer

Bonusfamiljer är en allt vanligare familjekonstellation, där det även kan vara viktigt att tänka på hur ekonomin påverkas om en av er skulle gå bort. Finns det gemensamma barn så tillfaller barnens del av arvet efterlevande make/a/sambo. 

Även om det står i testamente att efterlevande partner ska få ärva så har barnen rätt till sin laglott och får ärva 50% av vad de annars skulle fått. Detta innebär att en del av tillgångarna kan tillfalla den bortgångne partnerns barn och efterlevande make kan hamna i ekonomiska problem. Av denna anledning väljer vissa bonusfamiljer att teckna en livförsäkring med respektive partner som förmånstagare.

Till vem betalas pengarna ut om jag dör?

Du väljer själv vem som ska få utbetalningen om du skulle gå bort. Det kan vara din levnadspartner, ditt barn, en släkting eller annan närstående. Du kan även ha olika förmånstagare om du har flera livförsäkringar. 

Begränsningar i skyddet

Det kan finnas begränsningar i livförsäkringen då den inte gäller. En del livförsäkringar gäller endast en begränsad tid när du är utomlands. Så om du till exempel är bosatt utomlands permanent är det viktigt att hålla koll på vad som gäller för din livförsäkring. 

Det är även vanligt att livförsäkringen inte gäller vid dödsfall vid riskfyllda aktiviteter såsom extremsport av olika slag, dykning, offpist etc.

Därför väljer många att jämföra livförsäkring 

När det kommer till livförsäkring så kan det vara viktigt att fundera över vilket belopp som passar ens livssituation och tar hänsyn till eventuella begränsningar. För en person som till exempel utövar en riskfylld aktivitet eller bor i ett annat land än Sverige så kan det vara viktigt att jämföra villkor för att hitta en försäkring som täcker denna livsstil. För en person som exempelvis bor i Sverige och inte utövar någon riskfylld aktivitet så är det för många priset och giltighetstiden som brukar vara det man är mest intresserad av att jämföra. 

Som med allt annat så kan det vara en bra idé att jämföra innan man tecknar eller köper något. När du jämför försäkringar så kan du jämföra villkor för att hitta något som passar för din livssituation och för att hitta en försäkring till ett pris som passar ekonomin. 

Happens desktop hemsida logo

Se priser för livförsäkringar

Nu blev något fel

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Vad brukar man tänka på innan köp? 

Det kan vara bra att fundera på vilket belopp som krävs för att din familj skulle klara sig om du gick bort. Ersättningen från en livförsäkring kan till exempel användas för att lösa bolån, täcka lönebortfall, eller för att den efterlevande partnern ska kunna gå ner i arbetstid eller för att stötta barnens ekonomiska framtid. 

Er familjesituation

Några frågor som man kan ställa sig inför val av livförsäkring är hur familjesituationen ser ut. Finns det barn som är ekonomiskt beroende av båda föräldrarnas inkomst? Har barnen flyttat ut? Är du en del av en bonusfamilj? 

Även vissa ensamstående som har barn som bor hemma kan teckna en livförsäkring med barnen som förmånstagare. Detta kan till exempel säkerställa att barnen får en trygg ekonomisk uppväxt även utan sin förälder. Beroende på hur familjesituationen och ekonomiska uppdelningen ser ut så väljer vissa att ha en eller flera livförsäkringar. Ett bra tillvägagångssätt kan vara att fundera över vilka som skulle bli påverkade ekonomiskt om du gick bort och därefter räkna på vilka belopp som skulle kunna behövas för att trygga upp den ekonomiska situationen för dessa. Är du osäker så kan det vara bra att prata med en rådgivare.

Skulder och lån

När man har gemensamma skulder med en annan person så blir man också betalningsskyldig om den andre inte skulle kunna betala sin del av skulden. Vissa par som har gemensamma skulder väljer därför att trygga upp den ekonomiska situationen med en livförsäkring som täcker dessa skulder i det fall att den ena gäldenären skulle gå bort. 

Livsstil

När det kommer till begränsningar i villkoren så är det främst två saker som kan vara bra att titta på. Det är dels om du bor utomlands och dels om du utövar riskfyllda aktiviteter. Olika försäkringsbolag kan ha olika villkor så det är viktigt att alltid vara underförstådd med vad som gäller för försäkringstagaren.  

Förälder med sitt barn på axlarna ute i naturen med en bra livförsäkring som är jämförd på happens
Så kan du välja och teckna en livförsäkring 

För att hitta en livförsäkring som passar ens behov kan det vara bra att jämföra olika alternativ. Försäkringsvillkoren för livförsäkringar är generellt lika, men premien varierar. Ålder och försäkringsbelopp påverkar kostnaden, och vissa bolag kan sänka beloppet vid specifika åldrar.

Uppmärksamma åldrar då försäkringen vanligtvis upphör att gälla (67–90 år) och eventuella åldersgränser vid senare tecknande (56–73 år). För de som bor delvis utomlands kan det finnas begränsningar i försäkringens giltighet. För riskfyllda aktiviteter som dykning eller klättring kan försäkringsbolagen ha specifika regler. Det är viktigt att vara medveten om dessa faktorer för att säkerställa att livförsäkringen täcker dina individuella behov och livsstil. 

Så kan man jämföra och teckna med Happens:

  1. Gå in på https://happens.se/forsakringar/liv/  och fyll i födelsedatum. 

  2. Jämför olika alternativ och ställ in belopp i vårt filter för att hitta en livförsäkring som passar dig. 

  3. Hittat en livförsäkring som passar? Vissa försäkringar kan du teckna direkt på Happens så du slipper fylla i alla uppgifter på nytt. Du betalar exakt samma pris som hos bolagen när du tecknar via oss.

Behöver du hjälp med något?

Om du har frågor eller om du behöver hjälp så kan du alltid höra av dig till oss på Happens så hjälper vi dig. Vi finns tillgängliga på chatt och telefon 010-336 71 40 under vardagar 9-17. Du når oss även på mejl hej@happens.se

Happens desktop hemsida logo

Se priser och teckna

Nu blev något fel

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Happens strävar efter att tillhandahålla korrekt information, men vi kan inte garantera konsekvenserna av användares agerande baserat på denna artikel. Det ligger på användarens ansvar att bestämma hur informationen används och Happens kan inte hållas ansvariga för beslut som har fattats baserat på den information som finns i den här artikeln. För att få personlig hjälp och rådgivning så är du välkommen att kontakta en rådgivare hos oss på telefon.

Läs mer relaterat innehåll

Happens desktop hemsida logo

Hitta rätt försäkring för dig

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Jämför nu
Happens desktop hemsida logo

Se priser för livförsäkringar

Nu blev något fel

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Behöver du hjälp med din försäkring?

Våra experter hjälper dig!

Artiklar om försäkring, livet och allt däremellan

Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev för att aldrig missa när vi publicerar något nytt

E-postadress

Vänligen ange en giltig e-postadress

Välj dina intressen