Happens desktop hemsida logo
Happens desktop hemsida logo

Vad är fjärrvärme och vad kostar det?

Har du hört ordet fjärrvärme och tänkt “det kanske man skulle ha?” utan att riktigt veta vad det är för något, varför det är bra och hur mycket det kostar? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om fjärrvärme.

Josefine

Uppdaterad 06 juli, 2023

Publicerad 26 juni, 2023

Hand som håller i en liten blomma och funderar över vad fjärrvärme är, hur mycket det kostar i försäkring

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är en uppvärmningsmetod som har utvecklats med syfte att förbättra luftkvaliteten i städerna. Genom att centralisera förbränningen på ett enda ställe istället för att varje hus har sin egen panna, kunde luftkvaliteten snabbt förbättras. Dessutom har fjärrvärmeverken successivt övergått från fossila bränslen till förnybar och återvunnen energi, vilket ytterligare har minskat utsläppen.

Fjärrvärme fungerar genom att hett vatten transporteras till husen från värmeverket. Det heta vattnet värms upp i värmeverket genom användning av olika bränslen, såsom rester från skogsavverkning, överskottsvärme från industrier och avfall. Flera fjärrvärmeföretag använder en kombination av bränslen beroende på ekonomiska faktorer, lokal tillgång och miljöhänsyn.

Det uppvärmda vattnet transporteras genom välisolerade rörsystem under högt tryck. Temperaturen på vattnet varierar mellan 70 och 120 grader beroende på årstid och väderlek. Vattnet leds sedan till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I fjärrvärmecentralen finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvatten i kranarna. En fjärrvärmecentral i en villa tar upp ungefär lika mycket plats som ett badrumsskåp och kräver relativt lite underhåll. Det avkylda vattnet leds tillbaka till värmeverket där det värms upp igen och återförs till systemet.

På det sättet fungerar fjärrvärme som en effektiv och miljövänlig metod för att förse byggnader med värme. Genom att använda förnybara och återvunna energikällor minskar utsläppen av växthusgaser och bidrar till en mer hållbar energiförsörjning.

Fjärrvärme kostnad

Fjärrvärme är en populär och bekväm uppvärmningsmetod för många hushåll. Det är viktigt att förstå kostnaden för fjärrvärme för att kunna planera sin budget och fatta välgrundade beslut. Priset på fjärrvärme varierar beroende på flera faktorer, inklusive hushållets energiförbrukning och det specifika fjärrvärmenätet som används.

För ett småhus som förbrukar ungefär 15 000 kWh per år ligger genomsnittskostnaden för fjärrvärme på cirka 13 700 kr per år, inklusive moms. Detta är dock bara en uppskattning, och det är viktigt att komma ihåg att årliga kostnader kan variera från 8 000 kr till 20 000 kr beroende på olika faktorer.

Prisskillnaderna mellan olika fjärrvärmenät kan vara betydande. Det dyraste nätet är faktiskt mer än dubbelt så dyrt som det billigaste nätet. I genomsnitt ligger de flesta fjärrvärmenäten inom spannet 12 000-16 000 kr per år för ett småhus med en förbrukning på 15 000 kWh. Det är viktigt att undersöka vilka alternativ som finns tillgängliga och jämföra priserna för att hitta det mest kostnadseffektiva alternativet i ditt område.

Det är också värt att notera att fjärrvärmekostnaderna har varit relativt stabila under de senaste fem åren och endast ökat med ungefär 1-2 %. Detta kan ge en viss trygghet för hushåll som använder fjärrvärme och vill undvika stora plötsliga kostnadsökningar.

Fjärrvärme pris i Sverige

Fjärrvärmepriserna i Sverige varierar betydligt mellan olika orter. Fjärrvärmeleverantörerna finansierar sin verksamhet helt genom avgifter, vilket innebär att intäkterna måste täcka kostnaderna för produktion, distribution och leverans av värme. Priset för fjärrvärme varierar avsevärt mellan företag på grund av de stora skillnaderna i förutsättningar och kostnader för fjärrvärmeverksamheten på olika platser.

De lägsta fjärrvärmepriserna återfinns oftast på platser där nätverken har byggts ut under en längre tid eller där produktionskostnaderna kan hållas låga, till exempel genom användning av spillvärme från industrier. Större städer har också fördelen av högre kundtäthet jämfört med mindre orter, vilket kan bidra till lägre kostnader. Å andra sidan är det vanligt att de högsta fjärrvärmepriserna återfinns i mindre kommuner som har expanderat sin fjärrvärmeutbyggnad de senaste 10-15 åren.

Är det värt att byta till fjärrvärme?

Eftersom att priset skiljer sig markant runt om i landet och installationskostnaden för fjärrvärme kan vara rätt hög så är det inte säkert att det lönar sig att byta till fjärrvärme. Däremot finns det andra sätt att spara pengar på som kan spara dig flera tusenlappar per år. En av de sakerna är att jämför försäkring. På Happens kan du jämföra dina försäkringar helt gratis i lugn och ro. Kolla hur mycket pengar du kan spara idag!

Josefine Öijer

Ämnen:

Artiklar om försäkring, livet och allt däremellan

Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev för att aldrig missa när vi publicerar något nytt

Vänligen ange en giltig e-postadress

Vi kommer bara skicka e-post baserat på dina intressen

You've got the power Ta kontroll över dina försäkringar.