Vill du ha hjälp?

010-336 71 40

Vill du ha hjälp?

010-336 71 40


Vad händer om min skuld går till kronofogden?

Att hamna i en situation där ens skulder går till Kronofogden kan vara stressande och påverka ens ekonomiska situation negativt. Läs vidare för att veta mer!

Skriven av Josefine

Publicerad 22 juni, 2023. Uppdaterad 12 mars, 2024.

Kvinna sitter vid bord med en laptop och läser om vad som händer när man inte betalar sina räkningar i tid och hamnar hos kronofogden

Vad är kronofogden?

Kronofogden är inte en person, utan en myndighet vars uppgift är att hantera obetalda skuldärenden. Den korrekta benämningen för myndigheten är Kronofogdemyndigheten, förkortat KFM.

När en skuld förblir obetald under en längre tid brukar den vanligtvis hamna hos Kronofogden. Myndighetens huvudsakliga uppdrag är att se till att fordringsägare får betalt, men Kronofogden fungerar också som stöd och rådgivare åt den skuldsatte. Dessutom behandlar de skuldsaneringsärenden som en sista åtgärd för att hjälpa de som befinner sig i en djup ekonomisk kris.

Från inkasso till betalningsanmärkning

När du inte betalar dina räkningar eller fakturor i tid kan du först få ett inkassokrav. Om du inte betalar inkassokravet kan din skuld överföras till Kronofogden. Antalet betalningspåminnelser som krävs innan ärendet hamnar hos Kronofogden kan variera. Utöver påminnelseavgifterna kan även dröjsmålsränta läggas till på den obetalda skulden. På vissa lån kan dröjsmålsräntan vara så hög som 40 %, vilket innebär att det kan bli mycket kostsamt att vänta för länge med att betala. Detta kan leda till att du får en betalningsanmärkning, vilket försämrar din kreditvärdighet. Betalningsanmärkningen kan påverka möjligheten att få lån, köpa saker på avbetalning eller teckna hyreskontrakt. En betalningsanmärkning stannar kvar i registret i tre år från den dag du fick den.

Beslut från Kronofogden

När din skuld hamnar hos Kronofogden kommer du att få ett officiellt beslut som fastställer att du är skyldig att betala skulden. Om du inte har möjlighet att betala skulden i sin helhet bör du omedelbart kontakta den person eller organisation som du är skyldig pengar. Försök att komma överens om en betalningsplan som passar din ekonomi. Om du inte betalar din skuld efter att den har gått till Kronofogden kan det resultera i ytterligare åtgärder.

Utmätning

Om du inte kan betala av din skuld kan Kronofogden vidta åtgärder för att driva in skulden. De kan genomföra en utmätning på din lön eller annan egendom du äger. Vid en löneutmätning kommer en del av din lön att hållas inne av din arbetsgivare och betalas till Kronofogden. Du kommer dock att få behålla ett förbehållsbelopp som är baserat på dina boendekostnader och ett normalbelopp som täcker dina levnadskostnader. Det överskjutande beloppet används för att täcka din skuld hos Kronofogden och betalas sedan till de personer eller organisationer som du är skyldig pengar. Kronofogden kan också genomföra utmätning på din egendom, som till exempel fordon, bostadsrätt eller besparingar, och sälja dem för att täcka skulden.

Skuldsanering

Om du inte kan betala av din skuld hos Kronofogden inom en rimlig tidsperiod kan du ansöka om skuldsanering. För att vara berättigad till skuldsanering måste du ha gjort allt du kan för att lösa din ekonomiska situation själv. Skuldsanering innebär att du under en femårsperiod betalar av dina skulder och lever på existensminimum. Efter denna period blir du befriad från din skuld.

Vikten av att betala i tid

Det bästa sättet att undvika att hamna i skuld hos Kronofogden är att betala dina räkningar och fakturor i tid. Om du får ett inkassokrav är det viktigt att prioritera betalningen för att undvika att skulden eskalerar till Kronofogden. Om du upplever svårigheter med att betala en faktura, kontakta omedelbart den person eller organisation som utfärdat fakturan och försök att komma överens om en alternativ betalningsplan. Att vara aktiv och kommunicera med borgenären kan hjälpa till att undvika betalningspåminnelser, inkassokrav och betalningsanmärkningar som kan förvärra situationen.

Felaktiga krav från Kronofogden

Om du får ett betalningsföreläggande från Kronofogden som du anser vara felaktigt är det viktigt att agera och inte ignorera det. Det kan finnas fall av bluffakturor eller företag som använder Kronofogden som en skrämseltaktik för att driva in betalningar. Det är viktigt att veta att Kronofogden inte bedömer om kravet från den sökande är korrekt eller inte. Om du tror att ett krav är felaktigt bör du följa Kronofogdens instruktioner för att bestrida kravet. Det enklaste sättet att göra detta är genom Kronofogdens e-tjänst eller genom att skicka in en blankett. Se till att agera i rätt tid för att undvika betalningsanmärkningar från kreditupplysningsföretagen. Om du invänder kommer Kronofogden avsluta ärendet om den sökande inte väljer att driva fallet vidare till domstol för en prövning av kravets giltighet.

Ta hjälp

Det är viktigt att vara medveten om konsekvenserna av obetalda skulder och att agera i tid för att undvika att ärendet går till Kronofogden. Att betala fakturor i tid och kommunicera med fordringsägaren kan bidra till att undvika onödiga påminnelseavgifter, inkassokrav och negativa konsekvenser för ens ekonomi. Om du ser att du inte kan betala en räkning i tid är det bättre att du ber om hjälp förr istället för senare. Kronofogden listar många statliga alternativ för att få hjälp att ordna upp sin ekonomi som privatperson. 

Happens strävar efter att tillhandahålla korrekt information, men vi kan inte garantera konsekvenserna av användares agerande baserat på denna artikel. Det ligger på användarens ansvar att bestämma hur informationen används och Happens kan inte hållas ansvariga för beslut som har fattats baserat på den information som finns i den här artikeln. För att få personlig hjälp och rådgivning så är du välkommen att kontakta en rådgivare hos oss på telefon.

Läs mer relaterat innehåll

Happens desktop hemsida logo

Hitta rätt försäkring för dig

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Jämför nu
Happens desktop hemsida logo

Hitta rätt försäkring för dig

Kostnadsfri tjänst

Villkor och pris i fokus

Över 100 000 hjälpta kunder

Jämför nu

Behöver du hjälp med din försäkring?

Våra experter hjälper dig!

Artiklar om försäkring, livet och allt däremellan

Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev för att aldrig missa när vi publicerar något nytt

E-postadress

Vänligen ange en giltig e-postadress

Välj dina intressen