Happens desktop hemsida logo
Happens desktop hemsida logo

Varför har man en livförsäkring?

Du kanske har hört ordet livförsäkring förut men inte riktigt förstått vad det är eller varför du bör ha det. I den här artikeln går vi igenom varför du ska ha en livförsäkring.

Josefine

Uppdaterad 02 juni, 2023

Publicerad 02 juni, 2023

Bild på en lycklig familj som precis har jämfört och tecknat livförsäkring på happens

Vad är en livförsäkring?

En livförsäkring är en typ av personförsäkring som tecknas med syftet att skydda dina efterlevande ekonomiskt vid din bortgång. När du tecknar en livförsäkring ser du till att dina nära och kära får en engångsutbetalning från försäkringen vid din död. Det är ett sätt att ekonomiskt skydda de du bryr dig om efter din bortgång.

Det är viktigt att förstå att en livförsäkring är en renodlad riskförsäkring och inte likställt med kapitalsparande. Det innebär att om du lever längre än försäkringens slutålder finns det inget kapital att göra anspråk på. En livförsäkring ger endast utbetalning om du skulle gå bort under försäkringens giltighetstid. 

Det är också värt att notera att de flesta livförsäkringar upphör att gälla vid en viss ålder, vanligtvis mellan 67 och 90 år. Vid den åldern upphör försäkringen och det betalda försäkringsbeloppet kommer inte längre att utbetalas vid din bortgång. I vissa fall kan försäkringsbeloppet också minska i takt med att du blir äldre, vilket kan påverka det totala beloppet som dina efterlevande kommer att få.

Om du vill läsa mer om hur livförsäkringar funkar kan du klicka här.

Är det värt att ha en livförsäkring?

En livförsäkring har flera syften och fördelar som motiverar varför du borde ha en livförsäkring. Behovet och försäkringsbeloppet kan se lite olika ut beroende på inkomst och livssituation men det finns ett par generella fördelar och anledningar till varför många väljer att ha en livförsäkring. 

Fördelar med att teckna en livförsäkring:

  1. Ekonomiskt skydd för efterlevande.

  2. Inkomstersättning 

  3. Skuldsanering 

  4. Arv och förmögenhetsöverföring

En av huvudanledningarna till att människor tecknar en livförsäkring är att säkerställa att deras efterlevande får ekonomiskt skydd vid deras bortgång. Försäkringen ger en engångsutbetalning till förmånstagarna, vilket kan hjälpa till att täcka kostnader som begravning, boendekostnader, skulder och andra ekonomiska åtaganden.

Om du är den huvudsakliga inkomsttagaren i din familj kan en livförsäkring vara ett sätt att ersätta den framtida inkomst som skulle gå förlorad om du skulle avlida. Det kan ge ekonomisk stabilitet och trygghet för din familj genom att täcka kostnader och ersätta den inkomst som du skulle ha genererat.

En livförsäkring kan användas för att täcka eventuella skulder som du lämnar efter dig, såsom bolån, studielån eller kreditkortsskulder. På så sätt kan du säkerställa att dina efterlevande inte blir bördade med dessa ekonomiska åtaganden.

För personer med betydande tillgångar kan en livförsäkring vara ett sätt att underlätta arv och förmögenhetsöverföring. Försäkringsutbetalningen kan användas för att täcka eventuella skatter eller avgifter som kan uppstå vid överföring av tillgångar till arvingar.

Måste man ha en livförsäkring?

För många människor och hushåll så är det nödvändigt med en livförsäkring av den enkla anledningen att hushållet har för stora utgifter för att klara sig på en inkomst. Det som kan hända om man inte har en livförsäkring och den ena partnern går bort är att man tvingas sälja sin bostad för att man inte kan betala bolånet själv. 

Om du däremot är äldre med barn som inte bor hemma länge och en bostad som är helt avbetald kan behovet av en livförsäkring vara mindre. Det är därför högst individuellt om man behöver en livförsäkring eller inte. 

Josefine Öijer

Ämnen:

Artiklar om försäkring, livet och allt däremellan

Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev för att aldrig missa när vi publicerar något nytt

Vänligen ange en giltig e-postadress

Vi kommer bara skicka e-post baserat på dina intressen

You've got the power Ta kontroll över dina försäkringar.