Happens mobile hemsida logo
Happens desktop hemsida logo

Försäkringsförmedlingen på Happens.se

Nedan finner du för närvarande gällande information om försäkringsförmedlingen på happens.se av Happens, tillhandahållen av Happens Sverige AB (559176-3395).

Version: DSTR-Happens.1.2.6 Senast uppdaterad: 2022-12-02

Information om försäkringsförmedlingen

Försäkringsjämförelse

Happens (via Happens Sverige AB) är en försäkringsdistributör. Du kan idag använda Happens för att jämföra boendeförsäkringar för hyresrätt, bostadsrätt, villa, fritidshus och radhus samt hund- och kattförsäkringar, hästförsäkringar, smådjursförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, sjuk- och olycksfallförsäkringar, gravidförsäkringar, barnförsäkringar, livförsäkringar och reseförsäkringar.

Happens agerar för försäkringsbolagens räkning vid en förmedling. Happens erbjuder dig som försäkringstagare möjlighet att jämföra innehåll och pris på olika försäkringsalternativ. Du kan låta Happens distribuera åt dig när du väljer en försäkring från en försäkringsaktör som är uppkopplad med Happens. I de fall då Happens distribuerar åt dig betalar du inga avgifter alls till Happens och försäkringen har samma pris om du går via Happens för att teckna försäkringen eller om du istället skulle kontakta försäkringsbolaget direkt.

Teckna försäkring hos Happens

I dagsläget distribuerar Happens försäkringar till följande försäkringsaktörer:

 • Hedvig Försäkring AB, org. nr. 559245-5223, HDI Global Specialty SE, org. nr. 516402-6345 och Eir Försäkring AB, org. nr. 559166-0617. Hos denna aktör kan du teckna en försäkring direkt på Happens webbplats genom att komplettera med information och bestämma ett startdatum när du vill att försäkringen ska börja gälla. Denna information skickas därefter direkt till försäkringsbolaget.

Vid köp av en försäkring på Happens webbsida får du ett bekräftelsemail med informationen om din försäkring, hur du aktiverar försäkringen samt produktfaktablad från försäkringsbolaget om den produkt du köpt. Du kan även motta denna information via vanlig post om du önskar.

Happens erhåller en nyteckningsprovision från försäkringsbolagen ovan baserad på försäkringspremien för de försäkringar som Happens distribuerar och du tecknar på Happens webbplats, för närvarande 25% av den första årspremien. Anställda hos Happens erhåller ingen ersättning vid förmedlingen av en försäkring.

Teckna försäkring hos en partner till Happens

I vissa fall erhåller Happens en affiliate-provision om du via Happens webbplats tecknar en försäkring hos en samarbetspartner via en sponsrad länk. Detta sker idag med följande försäkringsaktörer:

 • ICA Försäkring (556966-2975)
 • Europeiska ERV (516410-9208)
 • ManyPets Sverige (516411-6146)
 • Lassie AB (559268-8310)
 • Svedea AB (556786-1678)
 • Just In Case AB (559150-6067)
 • Dunstan (559313-7523)
 • Evoli (559180-0445)
 • Idun liv (556740-1590)
 • Konsumentförsäkring (Konsumentförsäkring i Sverige är en bifirma till SveNord Försäkring AB, org.nr: 556884-6454.)

Hos dessa aktörer erhåller Happens en affiliate-ersättning om du klickar på “gå vidare” och genomför tecknandet av din försäkring hos försäkringsaktören via försäkringsaktörens egen webbplats. Happens erhåller en affiliate-ersättning från försäkringsbolagen ovan för mellan 150 kr och 250 kr vid försäljning av en hemförsäkring och mellan 425 kr och 600 kr vid försäljning av en hus- eller villaförsäkring. Vid försäljning av reseförsäkring via aktören Europeiska ERV erhåller Happens en affiliate-ersättning om 10% av ordervärdet. För djurförsäkringar erhåller Happens en ersättning mellan 100-400 kr i affiliate-ersättning från försäkringsbolagen. Anställda hos Happens erhåller ingen affiliate-ersättning vid tecknande av en försäkring hos en partner till Happens.

Rådgivning

Happens kan för närvarande inte tillhandahålla personlig försäkringsrådgivning utöver den försäkringsjämförelse som ges på webbplatsen.

Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen har du ångerrätt på ditt köp i 14 dagar för alla köp som sker uteslutande på distans och i egenskap av privatperson. Ångerrätten omfattar ej avtal som ingås av juridisk person. Om du använder dig av ångerrätten har försäkringsbolaget rätt att ta betalt för tiden som skyddet var gällande. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du Happens via e-post: hej@happens.se.

Tillstånd

Att bedriva försäkringsdistribution kräver tillstånd från Finansinspektionen. Happens Sverige AB är registrerad som försäkringsdistributör hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen avser försäkringsklasserna: Olycksfall (indirekt), Landfordon (direkt), Brand och naturkrafter (direkt), Annan sakskada (direkt), Motorfordonsansvar (direkt), Allmän ansvarighet (direkt), Rättsskydd (direkt), Olycksfall, Sjukdom, Fartyg, Annan förmögenhetsskada, Livförsäkring, Tilläggsförsäkring till livförsäkring samt Födelseförsäkring.

Registreringen kan verifieras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, via telefon 060 - 18 40 00, via e-post: bolagsverket@bolagsverket.se eller www.bolagsverket.se.

För information om tillsyn, verifikation av tillståndet och distributörers behörighet, hänvisas till Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, via telefon: 08 - 787 80 00, e-post finansinspektionen@fi.se eller www.fi.se För information om tillsyn avseende marknadsföring hänvisas till Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, via telefon: 0771 - 423 300, e-post: konsumentverket@konsumentverket.se eller via www.konsumentverket.se

Ansvarsförsäkring

Happens Sverige AB innehar en ansvarsförsäkring hos Bridge Underwriting, 559136-4277, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, Sverige. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Happens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot Bridge Underwriting. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Happens om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 EUR och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under försäkringsperioden är 2 600 750 EUR.

Hur dina personuppgifter används

Vänligen läs Happens personuppgiftspolicy.

Dokumentation och information om förmedlingen av försäkring sparas i minst 11 år från förmedlingstillfället.

Klagomål

Handläggningstiden för klagomålen är alltid skyndsam och sker inom 14 dagar. Ansvarig för klagomålshanteringen är Per Sörman. Om du efter beskedet fortfarande är missnöjd kan du begära en omprövning genom att vända dig till Happens klagomålskommitté som handlägger ärendet skyndsamt inom ytterligare 14 dagar.

Du har även möjlighet att få en tvist med Happens prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden eller i allmän domstol. Du kontaktar Allmänna Reklamationsnämnden genom att ringa 08 - 508 860 00, eller skicka brev till ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan läsa mer information på www.arn.se

Du kan även få vägledning av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, hos din kommunala konsumentvägledning eller Hallå Konsument.

Om du vill framföra synpunkter eller klagomål så gör du det enklast genom att skicka e-post till oss på: hej@happens.se. Det går också bra via vanlig post. Att framföra synpunkter eller klagomål är alltid kostnadsfritt.

Happens Sverige AB Holländargatan 22 113 59 Stockholm

Frågor kring försäkringsförmedlingen

Frågor kring försäkringsförmedlingen besvaras av Per Sörman via E-post: per@happens.se