010-336 71 40

010-336 71 40

Happens desktop hemsida logo

Försäkringsförmedlingen på Happens.se

Nedan finner du för närvarande gällande information om försäkringsförmedlingen på happens.se av Happens, tillhandahållen av Happens Sverige AB (559176-3395).

Version: DSTR-Happens.1.2.7 Senast uppdaterad: 2023-06-26

Information om försäkringsförmedlingen

Försäkringsjämförelse

Happens (via Happens Sverige AB) är en försäkringsdistributör. Du kan använda Happens för att jämföra boende-, motor-, rese-, djur-, person- och livförsäkringar.

Happens agerar för försäkringsaktörens räkning vid en förmedling. Som försäkringstagare erbjuds du möjlighet att jämföra innehåll och pris för olika försäkringsalternativ. Du kan låta Happens distribuera åt dig när du väljer en försäkring från en försäkringsaktör som är integrerad på webbplatsen. Du betalar inte några avgifter till Happens för att använda tjänsten. Om du väljer att teckna en försäkring via oss erhåller vi som bolag i vissa fall ersättning från det försäkringsföretag du har valt. Försäkringen har samma pris oavsett om du väljer att teckna försäkringen genom Happens eller direkt hos försäkringsaktören.

Teckna försäkring hos Happens

Happens är en digital försäkringsförmedlare som samarbetar med flera försäkringsaktörer för att tillhandahålla försäkringslösningar. Vi strävar efter att erbjuda dig ett brett urval av alternativ som passar dina behov och önskemål.

Vi distribuerar försäkringar från följande noggrant utvalda försäkringsföretag eller försäkringsvarumärken och företräder dem i kontakten med dig som konsument:

 • Hedvig AB, org. nr. 559245-5223, Hedvig Försäkring AB, org. nr. 559245-5223
 • Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt, org. nr. 545000-7165
 • evoli AB, org. nr. 559180-0445
 • Evident Life Försäkring AB, org. nr. 559203-7708
 • Dina Försäkring AB, org. nr. 516401-8029
 • Watercircles Sverige AB, org. nr. 556807-9056

Vi är stolta över att kunna erbjuda dig försäkringar från dessa försäkringsaktörer och strävar efter att göra processen smidig och transparent för dig.

Vid köp av en försäkring på webbsidan får du ett bekräftelsemejl med informationen om din försäkring, hur du aktiverar försäkringen samt produktfaktablad från försäkringsaktören om den produkt du köpt. Du kan även få denna information via vanlig post om du önskar det.

Vänligen notera att Happens erhåller en provision från försäkringsaktörerna ovan. Detta kan vara en nyteckningsprovision eller en löpande provision. Nyteckningsprovisionen är baserad på premien för de försäkringar som distribueras via Happens webbplats. För närvarande motsvarar provisionen cirka tjugofem procent av den första årspremien. Om det är en löpande provision utgår den månadsvis och utgör cirka tio procent av inbetald premie, så länge försäkringen är betald och aktiv. Vi vill också poängtera att ingen av Happens anställda mottar ersättning vid förmedlingen av en försäkring.

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss, vi finns här för att hjälpa dig.

Teckna försäkring hos en partner till Happens

I vissa fall kan du som konsument välja att teckna en försäkring hos en samarbetspartner genom en sponsrad länk. För detta samarbete har vi för närvarande partnerskap med följande försäkringsaktörer:

 • ICA Försäkring AB (556966-2975)
 • Europeiska ERV (516410-9208)
 • Lassie AB (559268-8310)
 • Svedea AB (556786-1678)
 • Försäkring JustInCase AB (559150-6067)
 • Dunstan (559313-7523)
 • KonsumentFörsäkring, KonsumentFörsäkring i Sverige är en bifirma till SveNord Försäkring AB, org.nr: 556884-6454)
 • Furrychamp AB, org. nr. 559330-9924

När du väljer att teckna en försäkring hos en av dessa aktörer genom att klicka på "gå vidare" och genomföra köpet via försäkringsaktörens egen webbplats erhåller Happens en provision. Ersättningens storlek varierar mellan hundra och sexhundra kronor beroende på försäkringsaktör och försäkringstyp.

Rådgivning

Happens strävar alltid efter att ge dig som konsument en omfattande förståelse av försäkringsmarknaden. Utöver den digitala jämförelsen av försäkringar så kan vi som en del av vår service erbjuda kostnadsfri rådgivning om de försäkringsprodukter vi förmedlar. Det är viktigt att notera att vår rådgivning inte grundar sig på en opartisk och personlig analys eftersom vi erhåller provision från försäkringsaktören och att vi inte tar ut några avgifter från dig som konsument. Om det finns några specifika aspekter eller skydd som är särskilt viktiga för dig, ber vi dig att informera oss om det och säkerställa att dessa omfattas av den försäkring du väljer. Vi strävar alltid efter att ge så detaljerad information som möjligt för att hjälpa dig fatta välgrundade beslut.

Ångerrätt

Enligt de svenska regelverken för distansavtal och digital försäkringsdistribution har du som privatperson rätt till ångerrätt för ditt köp inom 14 dagar från avtalets ingående. Detta gäller för de flesta av de försäkringsprodukter som vi distribuerar. För livförsäkringar gäller en förlängd ångerrätt på 30 dagar. Ångerrätten för livförsäkring börjar gälla den dag då du får kännedom om att försäkringsavtalet har träffats.

Om du önskar utnyttja ångerrätten, ber vi dig kontakta Happens inom den angivna ångerperioden. För att få mer information om hur du kan utöva din ångerrätt och eventuell återbetalning, vänligen kontakta oss via e-postadressen på hej@happens.se.

Vi strävar alltid efter att tillhandahålla tydlig och korrekt information till våra kunder för att säkerställa att du kan fatta välgrundade beslut. Vänligen observera att det kan finnas särskilda villkor och bestämmelser som gäller för ångerrätten för olika typer av försäkringsprodukter. Det är därför viktigt att du noggrant läser och förstår de avtalsvillkor som gäller för den försäkring du väljer att teckna hos oss.

Tillstånd

Happens Sverige AB är en registrerad försäkringsdistributör hos Bolagsverket och verksamheten är under tillsyn av Finansinspektionen. Vi har erhållit nödvändigt tillstånd för att bedriva försäkringsdistribution i enlighet med svenska regelverk. Vår registrering hos Bolagsverket omfattar skadeförsäkringsklasserna: 1-3, 6, 8-10, 13,16, 17 samt livförsäkringsklasserna 1A, 1B, 2B.

Du kan verifiera vår registrering genom att kontakta Bolagsverket på följande sätt:

För information om tillsyn, verifiering av vårt tillstånd och detaljer om distributörers behörighet, hänvisar vi till Finansinspektionen:

Konsumentverket ansvarar för tillsynen av marknadsföring. För frågor angående tillsyn avseende marknadsföring kan du kontakta dem på följande sätt:

Ansvarsförsäkring

Happens Sverige AB har en ansvarsförsäkring hos Volante Underwriting Sweden, organisationsnummer 559136-4277, med adress Kungsgatan 60, 111 22, Stockholm, Sverige. Vår ansvarsförsäkring uppfyller svenska regelverk som är kopplade till digital försäkringsdistribution.

Om du som kund skulle drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Happens agerande har orsakat skadan, har du möjlighet att rikta krav direkt mot Volante Underwriting Sweden. Vänligen meddela Happens inom skälig tid efter det att du har märkt eller borde ha märkt att en skada har inträffat, om du önskar göra anspråk på skadestånd. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada relaterad till försäkringsförmedling är 1 300 380 EUR, och den högsta sammanlagda ersättningen som kan betalas ut under försäkringsperioden är 2 600 750 EUR.

Vi rekommenderar att du tar del av detaljerna i vår ansvarsförsäkring. För eventuella frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan. Kontaktuppgifter:

Hur dina personuppgifter används

Vänligen läs Happens personuppgiftspolicy. Dokumentation och information om förmedlingen av försäkring sparas i minst 11 år från förmedlingstillfället.

Klagomål

Vi på Happens Sverige AB strävar alltid efter att tillhandahålla en högkvalitativ service till våra kunder. Om du mot förmodan skulle uppleva några problem eller ha synpunkter på vår verksamhet, vill vi att du framför dina klagomål till oss så att vi kan agera och förbättra oss.

Vi tar alla klagomål på stort allvar och ser till att de hanteras snabbt och effektivt. Handläggningstiden för klagomål är alltid skyndsam och sker inom 14 dagar. Ansvarig för klagomålshanteringen är Oskar Bergkvist.

Om du efter att ha fått besked fortfarande är missnöjd, har du möjlighet att begära en omprövning genom att vända dig till Happens klagomålskommitté. Klagomålskommittén kommer att hantera ärendet skyndsamt inom ytterligare 14 dagar.

Vi vill också informera dig om att du har rätt att få din tvist med Happens prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden eller i allmän domstol. För att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden kan du ringa 08-508 860 00 eller skicka brev till ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan hitta mer information på www.arn.se.

För ytterligare vägledning och stöd kan du även vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, din kommunala konsumentvägledning eller Hallå Konsument.

Vi uppmuntrar dig att framföra dina synpunkter eller klagomål till oss genom att skicka e-post till hej@happens.se. Du kan även använda vanlig post för att kontakta oss. Happens Sverige AB Holländargatan 22 113 59 Stockholm

Frågor kring försäkringsförmedlingen

För frågor kring försäkringsförmedlingen, vänligen kontakta oss på hej@happens.se.