Vill du ha hjälp?

010-336 71 40

Vill du ha hjälp?

010-336 71 40

Hjälpcenter / Försäkringslexikon

Försäkringar är krångliga.

Därför har vi svar på dina frågor.

Försäkringslexikon

Försäkringstermer kan vara komplicerade. Här går vi igenom många av dem och förklarar dem lite enklare.

Huvudförfallodag

Premie

Självrisk

Ansvarsförsäkring

Rättsskydd

Lösöre

Villkor

Försäkringsbelopp

Värderingstabell

Bindningstid

Drulle

Fullvärde

Stöldbegärlig egendom

Garanti

Medförsäkrad

Skadeanmälan